• lv

Carnikavas novads


AV taxi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Carnikavas nov., Garupe, Lielā iela 36
Taksometru pakalpojumi (49.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22338184
AZELAT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Carnikavas nov., Carnikava, Šosejas iela 3
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28811544
AZ ELEKTRIK, SIA
Carnikavas nov., Garupe, Pureņu iela 31
Elektroierīču remonts (33.14, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29225071
B2B Advisors, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Carnikavas nov., Carnikava, Ozolu iela 31
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: VID)
B2B Tehnika, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Carnikavas nov., Carnikava, Pļavu iela 7
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
BAIK, SIA
Carnikavas nov., Garciems, Kameņu iela 6
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Balbeka, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Carnikavas nov., Siguļi, "Lamsdegumi"
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: GP2011)
Bāru darbība (56.30, versija 2.0) (Avots: CSP)
BALOŽI UN K, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību, firma
Carnikavas nov., Carnikava, Kokgaujas iela 4A
Citur neklasificēta pārtikas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.81, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67997309
BALTAIS LOTUSS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Carnikavas nov., Carnikava, Rīgas iela 2 - 4
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
Telefons
+371 67422239
E-pasts
inakarklina@inbox.lv
Baltenzymes, SIA
Carnikavas nov., Kalngale, Ķīvīšu iela 3
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26510072
baltic.space, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Carnikavas nov., Carnikava, Ziediņu iela 21
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Baltijas Dizaina apvienība
Carnikavas nov., Carnikava, Ziediņu iela 21
1. Popularizēt Latvijas, Lietuvas un Igaunijas dizainu kategorijās:1.1. modes dizains un aksesuāri1.2. bērnu dizains1.3. interjera un produktu dizains;2. Pārstāvēt biedrus dažādos pašmāju un starptautiskos pasākumos (piem. Dažādas izstādes, trade show, showroom u.c.);3. Veidot biedru sadarbību līdzīgām iniciatīvām un to apvienībām Latvijā, Lietuvā, Igaunijā un citās valstīs;4. Veicināt un koordinēt biedru sadarbību resursu plānošanā, fondu finansējuma piesaistē, politikas plānošanā, kā arī citās jomās;5. Organizēt un koordinēt dažādus ar dizaina nozari saistītus pasākumus.
Baltijas Mūzikas Menedžmenta Kompānija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Carnikavas nov., Garupe, Persiku iela 14
Ceļojumu biroju pakalpojumi (79.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 28662288
Baltijas Pakojamās Sistēmas, SIA
Carnikavas nov., Carnikava, Mērnieku iela 4
Mašīnu, rūpniecības iekārtu, kuģu un lidaparātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.14, versija 2.0) (Avots: VID)
Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība (46.69, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26101411
Baltiktrans lv, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Carnikavas nov., Kalngale, Baložu iela 2
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: GP2013, CSP)
BAMADEK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Carnikavas nov., Mežciems, Mežciema iela 23
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28222200
Bardus, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Carnikavas nov., Carnikava, Rožu iela 24
Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības (79.90, versija 2.0) (Avots: VID)
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29214438
BAREKS PLUS, SIA
Carnikavas nov., Siguļi, Rasas iela 5
Mājsaimniecības piederumu, mājas un dārzu iekārtu remonts (95.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28661717
Barista serviss, IK
Carnikavas nov., Garupe, Sēņu iela 4
Iekārtu remonts (33.12, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67805667
E-pasts
barista.serviss@inbox.lv
BAVI, SIA
Carnikavas nov., Gauja, Lāceņu iela 1
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 28636233
E-pasts
info@kaminkrasnis.lv
BBoutique, SIA
Carnikavas nov., Siguļi, Saulgriežu iela 15
BBS Baltic, SIA
Carnikavas nov., Siguļi, Dzirnupes iela 46
Sporta preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.64, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29215040
B.D.S., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Carnikavas nov., Carnikava, Zvejnieku iela 11 - 10
Grīdas un sienu apdare (43.33, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67392551
+371 29266444
Bēteles SOZO Latvija
Carnikavas nov., Carnikava, Ziedu iela 39
Sniegt konsultācijas garīgās veselības jautājumos, tai skaitā, bet ne tikai, veicināt pieaugušo, bērnu, ģimenes garīgo un emocionālo attīstību un izaugsmi.Garīgo, kristīgo vērtību popularizēšana un izplatīšana Latvijā, t.sk., bet ne tikai, individuālas padomdošanas sesijas kristīgajā vidē.Dažādu veidu, profilu un nozaru speciālistu apmācība un sagatavošana garīgo vērtību pārstāvēšanai un popularizēšanai Latvijas ģimenēs, darbavietās, sabiedriskajā telpā.Publiska rakstura pasākumu, labdarības pasākumu organizēšana un vadīšana, masu pasākumi, tajā skaitā, bet ne tikai: sapulces, konferences, semināri, kongresi, gājieni, sporta pasākumi, bērnu un jauniešu interešu grupas un nometnes, garīgās padoma došanas sesijas, utt.Organizēt un vadīt apmaiņas braucienus un apmācības citu valstu pārstāvjiem, tai skaitā, bet ne tikai, garīgā padomdošana kristīgajā vidē.Tulkot, izdot, izplatīt, pavairot, publicēt un realizēt dažāda veida literatūru, tai skaitā, bet ne tikai, mācību materiālus, informatīvos materiālus, bukletus.Dažādu veidu, profilu un nozaru speciālistu sadarbības tīkla veidošana, uzturēšana un attīstīšana. Telefons
+371 28811808
BF Advisory, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Carnikavas nov., Mežciems, Upes iela 7
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29903393
Biedrība "Kalngalieši"
Carnikavas nov., Kalngale, Baložu iela 3
Veicināt Kalngales iedzīvotāju kvalitātes uzlabošanu;Veicināt Kalngales iedzīvotāju iesaistīšanos sabiedriskajos procesos Carnikavas novadā un reģionālā, kā arī nacionālā līmenī un starptautiski;Piesaistīt nepieciešamo finansējumu un īstenot projektus, kuru mērķis ir Kalngales ciema attīstība un iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanās;Veicināt kultūras dzīves, izglītošanās iespēju, kā arī uzņēmējdarbības vides uzlabošanos Kalngales ciemā Telefons
+371 29586640
Biedrība "Trejdeviņi godi"
Carnikavas nov., Garciems, "Ērgļi"
Materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma apzināšana, saglabāšana un nodošana nākamajām paaudzēm.Etnokulturālo darbību popularizēšana un veikšana.Tautas daiļamatu mantojuma popularizēšana, saglabāšana un izplatīšana.Tautas dziednieciskā mantojuma, kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļas, apzināšana un popularizēšana. Telefons
+371 29446901
BIZNESS, ATPŪTA, SPORTS, CARNIKAVA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Carnikavas nov., "Zāģeri"
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29228776
+371 29180003
BMX CARNIKAVA
Carnikavas nov., Carnikava, Dambja iela 12
Iesaistīt Carnikavas un citu novadu iedzīvotājus sporta aktivitātēs, lai veicinātu BMX sporta veida attīstību Carnikavas novadā un visā Latvijas Republikā.Popularizēt BMX sporta veidu, iesaistot tajā pēc iespējas vairāk dalībnieku.Izveidot bērnu un jauniešu BMX trasi un apsaimniekot to.Organizē visu vecuma grupu sporta nodarbības - treniņus un sacensības.Piedalīties sacensībās.Organizē sporta nometnes un citus sporta pasākumus. Telefons
+371 29339977
Bookkeeper, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Carnikavas nov., Kalngale, Stārķu iela 1
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26365373