• lv

Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads

56° 38' 1.1720399999999", 27° 31' 11.97984"

Ābeļkalns, Bērzgales pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Bērzgales pag., Kaspari, "Ābeļkalns"
AIZKALNI, Bērzgales pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Bērzgales pag., Marientāle, Aizkalni
lopkopībadārzkopība
AIZVĒJI, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Bērzgales pag., "Aizvēji"
lauksaimniecība
ALEKSANDRS, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Bērzgales pag., Mediņmuiža, "Aleksandrs"
lopkopība
ANNAS, Bērzgales pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Bērzgales pag., Micāni, "Annas"
lopkopība
kokapstrāde
sabiedriskā ēdināšana
ANNAS DK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Bērzgales pag., Micāni, "Annas"
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28644490
ANNAS K, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Bērzgales pag., Micāni
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64644651
AROK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Bērzgales pag., Meirāni, "Gailenes"
Būvlaukuma sagatavošana (43.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26123459
ASTRA, Sieviešu interešu klubs
Rēzeknes nov., Bērzgales pag., Bērzgale, Rītupes iela 34
Veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību pagastā.
Aktivizēt iedzīvotāju sabiedrisko darbību - iesaistīšanos sabiedriski politiskajā darbībā pagastā, novadā, valstī, pasaulē.
Sekmēt Rēzeknes novada lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību.
Sekmēt iedzīvotāju sociālā riska grupu pašapziņas celšanos un integrāciju sabiedrībā.
Aktivizēt jauniešus uzņemties iniciatīvas lēmumu pieņemšanā un sabiedriskā labuma mērķu sasniegšanā, savu jautājumu risināšanā.
Sniegt atbalstu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām (invalīdiem u.c.).
Veicināt uzņēmējdarbības iniciatīvas Bērzgales pagastā.
Veicināt tautas tradīciju saglabāšanu un nodošanu nākošajām paaudzēm.
Veicināt iedzīvotāju piedalīšanos pašdarbības kolektīvos un interešu izglītības pasākumos.
Veicināt apkārtējās vides un kultūrvēstures pieminekļu sakārtošanu un saglabāšanu.
Popularizēt veselīgu dzīvesveidu un veselības saglabāšanas pasākumus.
Organizēt izglītojošus pasākumus iedzīvotājiem.
Veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām un privātā sektora uzņēmējiem.
Telefons
+371 26185204
AUSMA, Bērzgales pagasta zemnieka saimniecība
Rēzeknes nov., Bērzgales pag., Maļiki, "Ausmas"
gaļas un piena produkcijas ražošana
graudkopība
AUTO SDL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Bērzgales pag., Bērzgale, Dārzu iela 11
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 64690561
+371 64624017
E-pasts
info@xpoint.lv
BĒRZGALES APTIEKA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Bērzgales pag., Bērzgale
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26399771
BĒRZGALES SVĒTĀS ANNAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Rēzeknes nov., Bērzgales pag., Bērzgale, Rītupes iela 9
Sasniegt Romas katoļu Baznīcas sūtībai atbilstošus mērķus, kas attiecas uz dievbijību, apustulāta un žēlsirdības darbiem, garīgiem vai laicīgiem
BIERZE, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Bērzgales pag., Pesčanka
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 64690480
+371 26532440
Blāzma K, Biedrība
Rēzeknes nov., Bērzgales pag., Bērzgale, Rītupes iela 11
Uzlabot dzīves kvalitāti laukos;
veicināt iedzīvotāju sociālā riska grupu integrāciju sabiedrībā;
sekmēt iedzīvotāju izglītošanos;
koordinēt pagasta iedzīvotāju dažāda vecuma grupu brīvā laika pavadīšanas iespējas;
veicināt pagasta kultūrvides saglabāšanu un attīstību;
aktivizēt jauniešus uzņemties iniciatīvas lēmumu pieņemšanā un savu jautājumu risināšanā;
sekmēt Rēzeknes novada lauku teritoriju ilgtspējīgu attīstību;
veicināt lauku iedzīvotājus darboties lauku teritorijas attīstības labā;
veicināt uzņēmējdarbības iniciatīvas pagastā un novadā;
veicināt apkārtējās vides sakārtošanu un saglabāšanu;
veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām, privātā sektora uzņēmējiem.
Telefons
+371 26181269
BRĪZE-M, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Bērzgales pag., Kozlova, "Līčukalns"
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29197144
CELMIŅI, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Bērzgales pag., Steivanči
lauksaimniecība
CERIŅI, Bērzgales pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Bērzgales pag., Pūriski, "Ceriņi"
lopkopība
CĪRULĪŠI, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Bērzgales pag., Micāni, "Cīrulīši"
lopkopība
DIGGER LG, sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Bērzgales pag., Mediņmuiža, "Kviešu mājas"
Citur neklasificēta inženierbūvniecība (42.99, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29363821
DOŅI, Rēzeknes rajona Bērzgales pagasta J.Bojāra zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Bērzgales pag., Uļinova
lauksaimniecības produkcijas ražošana,pārstrāde,tās realizācija
kokapstrāde,meža izstrāde,pakalpojumu sniegšana
tautas patēriņa preču imports un eksperts
graudu,dārzeņu audzēšana,pārstrāde,realizācija un citi
darbības veidi,kas nav pretrunā ar LR likumdošanu
Drive Park, IK
Rēzeknes nov., Bērzgales pag., Čumine, "Romanovi 2"
DUNDURI, Rēzeknes rajona Bērzgales pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Bērzgales pag., Micāni, "Dunduri"
lopkopība
Dzīsna
Rēzeknes nov., Bērzgales pag., Bērzgale, Rītupes iela 27 - 1
sekmēt Latgales amatniecības, kultūras mantojuma un kultūrvides saglabāšanu un atjaunošanu,
attīstīt lauku un eko tūrismu,
veicināt dabas ainavas, ekoloģiski tīras vides saglabāšanu, sakopšanu un aizsardzību,
popularizēt senos amatus un arhitektūras formas,
saglabāt un apkopot informāciju un materiālus par amatu tradīcijām un kultūras mantojumu,
popularizēt kultūras pieminekļus un vēsturiski nozīmīgas vietas,
atbalstīt un veicināt bioloģisko lauksaimniecību.
Telefons
+371 29470909
EZERMALA, Rēzeknes rajona Bērzgales pagasta zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Bērzgales pag., Micāni, "Ezermala"
zemkopība
EZERZEME, Zemnieku saimniecība
Rēzeknes nov., Bērzgales pag., Bērzgale, Ezerkrasta iela 4
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29472876
FORTAPLAST, IK
Rēzeknes nov., Bērzgales pag., Čumine, "Romanovi 2"
Atpūtas un sporta laivu būve (30.12, versija 2.0) (Avots: CSP)
Free Time
Rēzeknes nov., Bērzgales pag., Bērzgale, Rītupes iela 34
Veicināt Rēzeknes novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanos. Telefons
+371 29353940
GAMBIJA, D.Jaunžeikara Rēzeknes rajona individuālais uzņēmums - kafejnīca
Rēzeknes nov., Bērzgales pag., Bērzgale, Rītupes iela 13
tirdzniecība Telefons
+371 64697447
GEK Forest, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzeknes nov., Bērzgales pag., Pesčanka, "Bierze"
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26377998