• lv

Bebru iela, Jēkabpils


AGAPE, EVAŅĢĒLISKO KRISTIEŠU DRAUDZE
Jēkabpils, Bebru iela 3 - 15
Pasludināt Kristus Evaņģēliju un darīt par mācekļiem tos, kas tic.
AGMAKON, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils, Bebru iela 2 - 7
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29398136
AGRIS MEŽS, IK
Jēkabpils, Bebru iela 3 - 14
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
AL IMPERIA, SIA
Jēkabpils, Bebru iela 6 - 10
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 20394904
AnVik 2009, IK
Jēkabpils, Bebru iela 1 - 6
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
ARDEKS MD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils, Bebru iela 29 - 14
Metāla durvju un logu ražošana (25.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29612357
ARMANDEX, SIA
Jēkabpils, Bebru iela 17 - 14
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29389999
ASED, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils, Bebru iela 25 - 24
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65235983
+371 26424349
BEBRI, Jēkabpils pilsētas Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība
Jēkabpils, Bebru iela 13
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65235184
+371 26339491
BEBRI DIVI, Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība
Jēkabpils, Bebru iela 94
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21, versija 2.0) (Avots: CSP)
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 65233475
+371 26829064
BEBRĪTIS, Jēkabpils pilsētas I.Golubevas individuālais tirdzniecības uzņēmums
Jēkabpils, Bebru iela 13 - 33
Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79, versija 2.0) (Avots: CSP)
BEBRI VIENS, Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība
Jēkabpils, Bebru iela 96
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65237432
+371 29252695
Bebru Atmoda
Jēkabpils, Bebru iela 4 - 5
Biedrības mērķis ir nodrošināt tās apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu. Telefons
+371 65233811
BĒRZIŅŠ, Jēkabpils pilsētas Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība
Jēkabpils, Bebru iela 17
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65235184
+371 27074559
Biedrība "Laiks dialogam"
Jēkabpils, Bebru iela 13 - 13
Atbalsta pasākumi sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pensionāriem, mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem;Līdzekļu piesaiste sociālās atstumtības mazināšanai un pētniecībai;Starpkultūru komunikācijas izpēte un dažādu kultūru vērtību izpratnes veicināšana;Informatīvi izglītojoši pasākumi un apmācības mazākumtautību integrēšanai un sabiedrības saliedēšanai;Sadarbība ar valsts, pašvaldību institūcijām, uzņēmējiem un NVO Latvijā un ārzemēs Telefons
+371 29223330
Boksa un Kikboksa sporta klubs "VDS-K"
Jēkabpils, Bebru iela 8 - 9
Veicināt dažādu sporta veidu attīstību Latvijā, radot nepieciešamos apstākļus izglītības nodarbībām, treniņiem un sacensībām sportā dažāda vecuma cilvēkiem ar atšķirīgu pieredzi, iemaņām un spējām;rūpēties par Latvijas starptautiskā prestiža celšanu boksa un kikboksa sportā;atbalstīt un veicināt boksu un kikboksu, kā sporta veida, popularizēšanu un attīstību Jēkabpilī, tās apkārtnē un Latvijā;veicināt veselīgas atpūtas organizēšanu, fiziskās un garīgās veselības saglabāšanu un uzlabošanu;veicināt jaunatnes iesaistīšanu boksā un kikboksā;sadarboties ar valsts, pašvaldību, privātajām un sabiedriskajām institūcijām sporta attīstības un veselīga dzīvesveida organizēšanas jomā;boksa un kikboksa sacensību, turnīru un citu sporta pasākumu rīkošana un popularizēšana;iekļauties Latvijas sporta organizāciju apritē;veicināt sabiedrību dzīvesveida pilnveidošanā, kas saistīti ar fiziski aktīva dzīvesveida popularizēšanu un veicināšanu;veicināt sportiskās meistarības izaugsmi un augstu sportisko rezultātu sasniegšanu boksā un kikboksā;veicināt sporta kluba un materiāli tehniskās bāzes attīstību un nodrošinājumu Jēkabpils pilsētā.
BULLET, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils, Bebru iela 38
Drošības sistēmu pakalpojumi (80.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 20220320
E-pasts
raivo.vilks@inbox.lv
CHANTAL PRO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils, Bebru iela 16 - 34
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības (62, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Informācijas pakalpojumi (63, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 27797347
Cietušo aizsardzības biedrība SAVE
Jēkabpils, Bebru iela 22 - 3
1) Aizsargāt no noziedzīgiem nodarījumiem, no administratīviem pārkāpumiem, no valsts, pašvaldības, sabiedrisko vai privāto institūciju patvaļas cietušo personu intereses.2) Veikt cietušo institūta izpēti un izskaidrošanu sabiedrībai, izstrādāt un izplatīt sabiedrībā metodiskos materiālus cietušo personu interešu aizsardzībai.3) Panākt katra cietušā informēšanu par viņa tiesībām un viņa interešu garantēšanu Biedrības darbības teritorija. Telefons
+371 25630694
DĀLIJA, Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība
Jēkabpils, Bebru iela 25
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26779233
DEIVIDS T, SIA
Jēkabpils, Bebru iela 3 - 2
Apmetēju darbi (43.31, versija 2.0) (Avots: VID)
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29505526
DIALOGS PLUS
Jēkabpils, Bebru iela 13 - 21
Veicināt demokrātiskas pilsoniskās sabiedrības attīstību, indivīda iesaistīšanos sabiedrībai svarīgu lēmumu pieņemšanas procesā.Stiprināt sabiedrības locekļu piederības sajūtu Latvijai, savam novadam, neraugoties uz piederību dažādām sociālām, etniskām, reliģiskām un lingvistiskām grupām vai citām atšķirībām. Stiprināt paaudžu saikni.Veidot saikni starp indivīdiem un sabiedrības grupām un saikni starp indivīdiem, sabiedrības grupām, privāto sektoru, valsti un pašvaldību, rosinot indivīdu iesaisti sabiedrisko organizāciju darbā.Pilnveidot un attīstīt sadarbības veidu - partnerību starp sabiedriskām organizācijām, valsti, pašvaldībām un privāto sektoru. Veicināt vietējās filantropijas attīstību.Veicināt atklātas informācijas pieejamības un izplatīšanas pasākumus.Sekmēt brīvprātīgo darbu. Telefons
+371 29296645
DIPA Fashion, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils, Bebru iela 6 - 4
Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.89, versija 2.0) (Avots: VID)
Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.72, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29389999
DREAMLAND, IK
Jēkabpils, Bebru iela 3 - 15
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: CSP)
DREX, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils, Bebru iela 29 - 11
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29495069
+371 26446119
Druvenieki IKR, SIA
Jēkabpils, Bebru iela 23 - 42
Citu liellopu audzēšana (01.42, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29352526
DZINTARS, Jēkabpils pilsētas dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība
Jēkabpils, Bebru iela 14
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65235184
+371 27055859
Egita Stiklere, IK
Jēkabpils, Bebru iela 3 - 4
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02, versija 2.0) (Avots: CSP)
ELVIS V, SIA
Jēkabpils, Bebru iela 5 - 12
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29108209
ENERGO, Jēkabpils Marinčenko elektromontāžas uzņēmums
Jēkabpils, Bebru iela 8-2
elektroiekārtu montāža un regulēšana Telefons
+371 65236783