• lv

Balvu novads


AUTO BALVI, Individuālais komersants
Balvu nov., Balvi, Ezera iela 45
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Auto-Balvi-1, IK
Balvu nov., Balvi, Vidzemes iela 24-44
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
AUTO KRUĪZS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Balvu nov., Balvi, Brīvības iela 7
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29112111
AUTOMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Balvu nov., Balvi, Ezera iela 4
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26538707
Auto MS 11, IK
Balvu nov., Balvi, Ezera iela 4
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
AUTO PALĪDZĪBA, Individuālais komersants
Balvu nov., Balvi, Jaunatnes iela 32
Nodrošināšana ar personālu uz laiku (78.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
AUZUSALA, Balvu rajona Briežuciema pagasta zemnieku saimniecība
Balvu nov., Briežuciema pag., "Ausala"
graudkopība
dārzeņkopība
AVANGARDS 77, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Balvu nov., Tilžas pag., Roditeļi, "Miervaldes"
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28355062
AV Koks, SIA
Balvu nov., Lazdulejas pag., Šumkova, "Gusakova"
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.1, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 28743696
AXI PACK, SIA
Balvu nov., Kubulu pag., Balvu stacija, Kalna iela 19D
Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība (46.69, versija 2.0) (Avots: VID)
ĀZĪŠI, Balvu pagasta zemnieku saimniecība
Balvu nov., Balvu pag., Āžudambis, "Āzīši"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29450352
BALAUTO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Balvu nov., Balvi, Tirgus iela 5-602
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64538616
+371 27889913
Baltais bullis, SIA
Balvu nov., Tilžas pag., Siliņi, "Pakalnieši 1" - 2
Citu liellopu audzēšana (01.42, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29484080
E-pasts
2008@inbox.lv
BALTĀ LĒDIJA, N.Droginas individuālais tirdzniecības uzņēmums
Balvu nov., Balvi, Brīvības iela 50
komercdarbība
preču iepirkšana
maksas pakalpojumi
Baltic marking expert, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Balvu nov., Balvi, Vidzemes iela 7 - 8
Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība (46.69, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67284504
Baltijas Starptautiskā šķīrējtiesa
Balvu nov., Balvi, Teātra iela 14 - 12
Sabiedrības izglītošana par šķīrējtiesu darbību. Telefons
+371 28611003
BALTIŅI, Tilžas pagasta zemnieku saimniecība
Balvu nov., Tilžas pag., Baltiņi, "Baltiņi"
lopkopība
graudkopība
BALVI, Volejbola klubs
Balvu nov., Balvi, Vidzemes iela 24-17
Volejbola kā sporta veida popularizācija un attīstība Balvu rajonā, kā arī augstu sportisko rezultātu sasniegšanas stimulēšana;dažāda veida un līmeņa volejbola sacensību, turnīru un kausu organizēšana;sekmēt volejbola komandas VK "Balvi" un citu Balvu rajona volejbola komandu piedalīšanos Latvijas čempionātā vīriešu un sieviešu komandām;organizēt visa veida palīdzību komandai VK "Balvi" un citām Balvu rajona volejbola komandām, sniedzot un nodrošinot materiālu, sociālu un morālu atbalstu;apvienot un organizēt cilvēkus, kuri vēlas nodarboties ar volejbola spēli;Biedrības biedru un iedzīvotāju veselīgas atpūtas organizēšana, fizisko un garīgo darbaspēju atjaunošana un paaugstināšana;fiziski aktīvā dzīvesveida popularizācija, veicināšana un cilvēku veselības nostiprināšana;dažādu aktīvā atpūtas, sporta veidu pasākumu rīkošana Biedrības biedriem, kā arī citu iedzīvotāju, iestāžu un organizāciju darbinieku iesaistīšana tajos;veicināt volejbola un citu sporta veidu popularizēšanu Balvu rajonā, piesaistot jaunatni un sporta veterānus. Telefons
+371 29134360
BALVI AUTO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Balvu nov., Balvi, Raiņa iela 6
Transportlīdzekļu vadītāju apmācība (85.53, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28700807
BalviFlora, SIA
Balvu nov., Balvu pag., Naudaskalns, "Skaidnis"
Kūdras ieguve (08.92, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29435099
E-pasts
info@balviflora.com
BALVI-HOLM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Balvu nov., Balvi, Vidzemes iela 28
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 64521900
+371 64581900
BALVTEX, Balvu rajona A.Kovšova individuālais uzņēmums
Balvu nov., Balvi, Ezera iela 3
sadzīves tehnikas remonts
tirdzniecība
šūšanas pakalpojumu sniegšana
Balvu Amatnieku biedrība
Balvu nov., Balvi, Tautas iela 18 - 9
Veicināt amatniecību valstī, sekmēt augstu arodu profesionālo līmeņu sasniegšanu, aizstāvēt un pārstāvēt amatnieku intereses dažādās valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī ārvalstīs;Līdzdarboties to likumdošanas aktu izstrādāšanā, kuri skar amatniecības intereses. Sadarboties ar ieinteresētajām personām un organizācijām savu programmu un koncepciju izstrādāšanā un realizācijā. Telefons
+371 29376933
BALVU AUTOTRANSPORTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Balvu nov., Balvi, Ezera iela 3
Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi (49.31, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64521701
+371 64521744
E-pasts
balvuatu@sveiks.lv
BALVU BILDES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Balvu nov., Balvi, Bērzpils iela 8 - 6
Avīžu un kancelejas piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.62, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64522871
+371 26196086
Balvu ceriņi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Balvu nov., Bērzkalnes pag., Rubeņi, "Varavīksne"
Pasažieru jūras un piekrastes ūdens transports (50.10, versija 2.0) (Avots: GP2012)
Tekstilizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.51, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 20234183
BALVU ENERĢIJA, Akciju sabiedrība
Balvu nov., Balvi, Vidzemes iela 9c
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64521454
BALVU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Balvu nov., Balvi, Bērzpils iela 17
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
BALVU FUTBOLA ATBALSTA BIEDRĪBA
Balvu nov., Balvi, Brīvības iela 68 - 8
Futbola sporta veida attīstība Balvos un Balvu novadā;Sporta un atpūtas attīstība dažāda vecuma grupu iedzīvotāju vidū;Sekmēt futbola spēles attīstību, kā arī popularizēt, organizēt un vadīt futbola norises Balvos un Latvijā, ievērojot godīgas spēles principus un futbola pamatā esošās vienošanās, izglītojošās, kultūras un humanitārās vērtības, īpaši - izstrādājot, pilnveidojot un īstenojot jaunatnes futbola un citas attīstības programmas;Novērst jebkādas darbības, kuru rezultātā varētu tikt apšaubīts futbola spēļu vai sacensību godīgums vai kā citādi nodarīts kaitējums futbolam;Cienīt BFAB biedrus un citas personas (spēlētājus, trenerus, tiesnešus, amatpersonas utt.), kas sekmē futbola attīstību;Organizēt BFAB biedriem pieredzes braucienus uz dažādām futbola sacensībām gan Latvijā, gan ārzemēs;Pārstāvēt un aizsargāt BFAB intereses attiecībās ar publiskām personām, tajā skaitā - Latvijas valsts un pašvaldību institūcijām un amatpersonām, sadarboties ar Latvijas futbola federāciju (LFF), Latvijas Olimpisko komiteju, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām. Telefons
+371 28334577
Balvu karate klubs
Balvu nov., Balvu pag., Dzeņulauza, "Rubeņi"
veicināt jauniešu veselīgu dzīvesveidu;veicināt karate sporta veida attīstību un citu pašaizsardzības sistēmu apgūšanu Telefons
+371 26336910 Jānis Kozlovskis
E-pasts
janis_kozlovskis@inbox.lv janis_kozlovskis@inbox.lv