• lv

Balvu novads


Arbor Aura, SIA
Balvu nov., Balvi, Vidzemes iela 20 - 1
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
AREE, SIA
Balvu nov., Briežuciema pag., Ausala, "Papardes"
Augkopības papilddarbības (01.61, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26177942
ARGIJ, Balvu pilsētas A.Garaņina individuālais uzņēmums
Balvu nov., Balvi, Tautas iela 2-55
tirdzniecībamežizstrādestarpniecība
ĀRIŅI, Balvu pagasta zemnieku saimniecība
Balvu nov., Balvu pag., Silamala, "Āriņi"
lopkopība
ARKA, G.Poiša individuālais uzņēmums
Balvu nov., Balvi, Teātra iela 14-12
tirdzniecība
importa un eksporta operācijas
valūtas pirkšana-pārdošana
kokapstrāde
lauksaimniecības preču pirmpārstrāde, realizācija
skaitļošanas tehnikas un agrotehnikas remonts
u.c. statūtos paredzētā darbība
Telefons
+371 64522915
ARMĪNS-94, Balvu pilsētas A.Žuga individuālais uzņēmums
Balvu nov., Balvi, Raiņa iela 40 - 24
Mazumtirdzniecība kioskos un tirgos (52.62, versija 1.0) (Avots: CSP)
ARODS, Lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība
Balvu nov., Balvu pag., Naudaskalns
lauksaimnieciska rakstura produkcijas ražošana
tehnikas remonts un servisa pakalpojumi
lauksaimniecības preču iegāde, pārstrāde un realizācija
tirdzniecība
starpniecība
ārējā ekonomiskā darbība
Telefons
+371 64534447
Arruns, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Balvu nov., Vīksnas pag., Egļukalns, "Vasaraudži"
Mēbeļu, mājsaimniecības preču un metālizstrādājumu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.15, versija 2.0) (Avots: VID)
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26733455
ARTMARI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Balvu nov., Vīksnas pag., Ašusils, "Zaļbirzes 1"
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26783933
ASB Mežsaimnieks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Balvu nov., Balvi, Krasta iela 2 - 3
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29407387
Ašie, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Balvu nov., Balvi, Baznīcas iela 7 - 29
Taksometru pakalpojumi (49.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26331061
ASNA-G, IK
Balvu nov., Balvi, Teātra iela 12
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26323401
E-pasts
nauris.pomers@gmail.com
ASNI, biedrība -atbalsts sabiedriski nozīmīgām iniciatīvām
Balvu nov., Balvi, Vidzemes iela 2
Atbalstīt vietējo iedzīvotāju grupu idejas un iniciatīvas, kuras vērstas uz cilvēku labklājības, izglītības līmeņa, profesionalitātes paaugstināšanu, veselīga dzīves veida un sporta aktivitāšu organizēšanu, veselības aprūpes, vides aizsardzības, labdarības pasākumu sekmīgu realizāciju.Inovatīvu ideju izplatīšanas un ieviešanas, kā arī pārrobežu sadarbības iniciatīvu atbalsts.Funkcionālo saišu stiprināšana un sadarbības tīkla veidošana starp Nevalstiskajām organizācijām reģionā.Plaša loka ieinteresēto institūciju iesaiste kopējo mērķu īstenošanā. Telefons
+371 26366467
ASTERĪTE, Balvu rajona A.Treimanes individuālais uzņēmums
Balvu nov., Balvi, Baznīcas iela 43
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
ASTRAS, Balvu rajona Tilžas pagasta zemnieku saimniecība
Balvu nov., Tilžas pag., Tilža, Brīvības iela 17
ATAUDZES, Vectilžas pagasta zemnieku saimniecība
Balvu nov., Vectilžas pag., Dambīši, "Ataudzes"
lopkopība
ATPŪTAS GPS, Individuālais komersants
Balvu nov., Bērzkalnes pag., Bērzkalne, Balvu iela 5
Stiepļu izstrādājumu, ķēžu un atsperu ražošana (25.93, versija 2.0) (Avots: CSP)
Attīstības horizonti
Balvu nov., Balvi, Brīvības iela 61
sabiedriskā labuma darbība, kas vērsta uz kultūras un izglītības veicināšanu, saglabājot un attīstot nemateriālo kultūras mantojumu, nodrošinot amatiermākslas procesa nepārtrauktību un tautas deju kolektīvu kustības popularizēšanu Alūksnes un Balvu novados;seno latgaļu Atzeles zemes teritorijas iedzīvotāju sadzīves izzināšana, popularizēšana;dziesmu un deju svētku tradīciju saglabāšana, pilnveidošana. Telefons
+371 26433153
ATU 1002, SIA
Balvu nov., Balvi, Tehnikas iela 4A
Kravu automobiļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29164132
ATVARS, R.Ziedoņa individuālais tirdzniecības uzņēmums
Balvu nov., Balvi, Teātra iela 6-22
mazumtirdzniecība
vairumtirdzniecība
starpniecība
tautas patēriņa preču ražošana
celtniecība
Telefons
+371 64522940
ATZELE, Kubuļu pagasta zemnieku saimniecība
Balvu nov., Kubulu pag., Guznava
lopkopībazemkopībaaugļkopībamājamatniecība
AUDA, Jerjominas tirdzniecības individuālais uzņēmums
Balvu nov., Balvi, Pilsoņu iela 23-1
rūpniecības un pārtikas preču iepirkšana
komercdarbība
transporta pakalpojumi
Telefons
+371 64522108
AUGSTĀDRUVA, Kubuļu pagasta zemnieku saimniecība
Balvu nov., Kubulu pag., "Augstādruva"
graudkopībatirdzniecība
AUGSTKALNU MĀJAS, Vīksnas pagasta zemnieku saimniecība
Balvu nov., Vīksnas pag., "Augstkalnu Mājas"
lopkopība
graudkopība
AUSEKĻI, Balvu rajona Krišjāņu pagasta zemnieku saimniecība
Balvu nov., Krišjāņu pag., "Ausekļi"
graudaugu audzešana
*lopkopība
*mežizstrāde
AUSEKLĪTIS, I.Keišas komerciālo izklaides programmu organizēšanas individuālais uzņēmums
Balvu nov., Balvi, Tautas iela 14
komerciālo izklaides pasākumu rīkošana
starpniecība
tirdzniecība
AUSEKLĪTIS, Lazdulejas pagasta zemnieku saimniecība
Balvu nov., Lazdulejas pag., Priedes, "Auseklītis"
lopkopība
Austrumi, Tilžas pagasta zemnieku saimniecība
Balvu nov., Tilžas pag., Eglīši, "Palmas"
AUSTRUMI 2010
Balvu nov., Balvi, Ezera iela 26 - 34
organizēt bērnu un jauniešu sporta pasākumus;veicināt futbola attīstību Balvos un Latvijā Telefons
+371 26386780
Austrumlatgales birojs
Balvu nov., Krišjāņu pag., Putrāni, "Akmeņlīči"
sporta, atpūtas, tūrisma, kultūras dzīves organizēšana, attiecīgās vides un apstākļu uzlabošana un pasākumu organizēšana;vides sakopšana, vides piesārņojuma samazināšanas pasākumi, publisku vietu sakopšana un iekārtošana;jauniešu un pieaugušo brīvā laika pavadīšanas vietu iekārtošana, interešu centru un radošo darbnīcu organizēšana un iekārtošana;ekonomikas, grāmatvedības, juridiskās konsultācijas un pakalpojumi;sociālās jomas dažādi pakalpojumi, infrastruktūras sakārtošana;uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumi, realizācijas pasākumi;amatniecības, amata prasmju apgūšanas organizēšana un ar to saistītie pasākumi;apmācību organizēšana un ar to saistītās aktivitātes. Telefons
+371 29461960