• lv

Astras iela, Rīga


A GRUPA, SIA
Rīga, Astras iela 10/3
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26409920
Airbox, SIA
Rīga, Astras iela 11B
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26444685
Astra Road, Individuālais Komersants
Rīga, Astras iela 1 - 1
AVEIDO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Astras iela 11
Mākslinieku darbība (90.01, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27760032
BELO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Astras iela 1A
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29296808
Brīvais Mustangs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Astras iela 10A
Sidra un citu augļu vīnu ražošana (11.03, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29224687
+371 29999826
Domu robežas
Rīga, Astras iela 15-1
Stiprinot starpkulturālo saikni starp Eiropas Savienības valstīm un kandidātvalstīm, apzinot citu Eiropas Savienības valstu un kandidātvalstu situāciju;mazinot robežu jēdzienu, ļaujot ES valstu un kandidātvalstu iedzīvotājiem satikties un diskutēt par valstīs nozīmīgām tēmām;izglītojot jauniešus par iespējām, ko sniedz Eiropas Savienība;mainot sabiedrības attieksmi pret Eiropas Savienības kandidātvalstīm;attīstot sadarbību ar citu valstu nevalstiskajām organizācijām
Latvijas Jauno Gastroenterologu biedrība
Rīga, Astras iela 7
Topošo ārstu un gastroenteroloģijas interesentu (medicīnas studenti, rezidenti, citu specialitāšu ārsti) izglītības veicināšana gastroenteroloģijas jomā;Veikts sadarbību ar līdzīgām organizācijām gan Latvijā, gan ārzemēs;Veicināt (medicīnas studentu, rezidentu, citu specialitāšu ārstu) zinātnisku darbību gastroenteroloģijas jomā;Veicināt sadarbību starp vadošajām augstskolām un gastroenteroloģijas centriem kopīgiem izglītības un zinātnes mērķiem;Izglītot sabiedrību ar gastroenteroloģiju saistītos jautājumos.
Latvijas Marka
Rīga, Astras iela 11
Izveidot starptautiskiem standartiem atbilstošu nozares spēcīgāko arhitektūras profesionāļu apvienību - biedrību, kura veic nepieciešamās darbības šīs organizācijas uzturēšanai un interešu īstenošanai.Panākt Latvijas arhitektūras profesionāļu starptautisku atpazīstamību un augstu uzticamību, kā arī eksporta palielināšanos par 20%. Telefons
+371 26396129
Mark Universs, SIA
Rīga, Astras iela 11A
Arhitektūras pakalpojumi (71.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29183764
Splendors, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Astras iela 1A
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29296808
Starptautiskā Teātra Observatorija, biedrība
Rīga, Astras iela 11B
1.Izzināt un attīstīt personības apziņas stāvokli, garīgo un fizisko aspektu un atspoguļot to teātra mākslā un dzīvē; izpētīt un realizēt principu: "Dzīve atspoguļo teātri un teātris - dzīvi" visās mākslas un kultūras sfērās;2.Veicināt skatuves mākslas nozaru, antropoloģijas zinātnes un kultūras attīstību, to pieejamību cilvēkam, nodrošinot pieredzes apmaiņu un stiprinot starpvalstu sakarus;3.Attīstīt un veicināt cilvēku profesionālo izaugsmi, izglītību un zinātni kultūras un teātra mākslas jomā Latvijas, Eiropas Savienības un pasaules kontekstā;4.Organizēt starptautiskus kultūras projektus (apmācības programmas, meistarklases, izrādes, pētnieciskos darbus, filmu veidošanu, konsultācijas u.c.);5.Rūpēties par Latvijas un pasaules kultūras/mākslas mantojuma un tradīciju saglabāšanu;6.Attīstīt teātra mākslu ar mērķi celt sabiedrības garīgās, ētiskās un estētiskās vērtības;7.Radīt Latvijā starptautisku skolu-resursu, kur zināšanas iegūtu un papildinātu visi interesenti, kas vēlas piedalīties radošajos meklējumos un savas apziņas attīstībā; pētīt un rast vispārcilvēciskus kopsaucējus dažādu kultūru, reliģisko pārliecību, nacionālo piederību un uzskatu cilvēkiem;8.Sniegt konsultācijas - individuālās un kolektīvās teātra psiholoģijas un antropoloģijas kontekstā;9.Veicināt cilvēcību uz izglītot bērnus un jauniešus kultūras un mākslas jomā;10.Veicināt cilvēku ar īpašām vajadzībām attīstību un sabiedrības minoritāšu integrāciju sabiedrībā;11.Piesaistīt un piešķirt finansējumu;12.Paaugstināt dzīves kvalitāti.
Volands, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Astras iela 1A
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29296808
wairless, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Astras iela 11a-1
Citi telekomunikācijas pakalpojumi (61.90, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29397614