• lv

Apes novads

57° 32' 21.37092", 26° 41' 38.99364"

MORĪŠI, Alūksnes rajona Gaujienas pagasta zemnieku saimniecība
Alūksnes rajons, Gaujienas pagasts, "Morīši"
Likvidēts 31.03.2004
piena, gaļas ražošana
graudaugu audzēšana
dārzeņu audzēšana
MORO, Apes pilsētas Ģ.Leimaņa individuālais uzņēmums
Alūksnes rajons, Ape, Rīgas iela 7
Likvidēts 22.11.2005
Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana (15.81, versija 1.0) (Avots: CSP)
MOTOKLUBS APE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alūksnes rajons, Ape, Jaunā iela 1
Likvidēts 09.10.2002
Automobiļu detaļu un piederumu pārdošana (50.30, versija 1.0) (Avots: CSP)
MŪRIS JM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Apes nov., Gaujienas pag., "Līči"
Likvidēts 07.12.2010
Telefons
+371 64357121
NIGASTI, Alūksnes rajona Trapenes pagasta zemnieku saimniecība
Alūksnes rajons, Trapenes pagasts, "Nigasti"
Likvidēts 16.02.2009
lopkopība
NORMUNDS BUNKOVSKIS, Individuālais komersants
Apes nov., Apes pag., "Akoti"
Likvidēts 31.07.2012
Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports (49.39, versija 2.0) (Avots: CSP)
ODĪŠI, Alūksnes rajona Apes zemnieku saimniecība
Apes nov., Ape, "Odīši"
Likvidēts 13.07.2012
Lopkopība;Graudaugu audzēšana.
OŠI, Alūksnes rajona Trapenes pagasta zemnieku saimniecība
Alūksnes rajons, Trapenes pagasts, "Oši"
Likvidēts 22.08.2001
gaļas ražošana
OZOLSALA, Alūksnes rajona, Gaujienas pagasta graudaugu un zālāju sēklas audzēšanas un pārstrādes kooperatīvā sabiedrība
Alūksnes rajons, Gaujienas pagasts, "Priedaine-3"
Likvidēts 17.12.1998
Graudu malšanas produktu ražošana (10.61, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64369307
PRIEDAINE, Alūksnes rajona Gaujienas pagasta zemnieku saimniecība
Apes nov., Gaujienas pag., "Priedaine"
Likvidēts 12.11.2012
Dārzkopība;lopkopība.
PRIEDES, Alūksnes rajona Gaujienas pagasta zemnieku saimniecība
Apes nov., Gaujienas pag., "Priedes"
Likvidēts 23.05.2011
piena, gaļas ražošana
kokmateriālu sagatavošana, iepirkšana, pārstrāde, tirdzniecība.
PRIEDNIEKI, Alūksnes rajona Gaujienas pagasta zemnieku saimniecība
Alūksnes rajons, Gaujienas pagasts, "Priednieki"
Likvidēts 21.07.2000
lopkopība
PURAKALNI, Alūksnes rajona Apes zemnieku saimniecība
Apes nov., Ape, "Purakalni"
Likvidēts 07.01.2010
Lopkopība.
REINAS, Alūksnes rajona A.Paegles individuālais uzņēmums
Apes nov., Virešu pag., "Zariņi"
Likvidēts 14.08.2014
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
REMUSS, Alūksnes rajona E.Strauta individuālais uzņēmums
Apes nov., Ape, Dzirnavu iela 14
Likvidēts 17.12.2014
Telefons
+371 64355682
Roff, SIA
Apes nov., Gaujienas pag., Zvārtava, "Ezerlejas"-1
Likvidēts 22.11.2017
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: CSP)
RUDASTE, Alūksnes rajona sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alūksnes rajons, Virešu pagasts, "Žākles"
Likvidēts 02.02.1999
mežizstrāde
mežsaimnieciskie darbi
kokapstrāde
tirdzniecība
tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem
tirdzniecība ar naftas produktiem
tirdzniecība ar automašīnām un to rezerves daļām
komisijas tirdzniecība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Telefons
+371 64361479
RUMBAS, Alūksnes rajona Trapenes pagasta zemnieku saimniecība
Apes nov., Trapenes pag., "Rumbas"
Likvidēts 31.10.2014
Kartupeļu audzēšana;aitkopība.
RUŠĶI, Alūksnes rajona Apes T.Uzkliņģes zemnieku saimniecība
Apes nov., Ape, "Rušķi"
Likvidēts 16.09.2009
piena, gaļas ražošana,
kartupeļu audzēšana
ŠALTE, Alūksnes rajona lauksaimnieciska rakstura pakalpojumu individuālais uzņēmums
Alūksnes rajons, Virešu pagasts, "Krastkalni"
Likvidēts 09.12.1996
būvmateriālu ražošana
lauksaimniecības tehnikas rezerves daļu izgatavošana
meliorācija
Telefons
+371 64354644
SALUKALNI, Alūksnes rajona Apes zemnieku saimniecība
Apes nov., Ape, "Salukalni"
Likvidēts 11.11.2015
lopkopība
SARMAS, Alūksnes rajona Virešu pagasta zemnieku saimniecība
Apes nov., Virešu pag., "Sarmas"
Likvidēts 29.12.2015
cūkkopībapiena ražošana
SAULIEŠI, Alūksnes rajona Trapenes pagasta zemnieku saimniecība
Alūksnes rajons, Trapenes pagasts, "Saulieši"
Likvidēts 21.06.2005
Lopkopība.
SAULĪTES, Alūksnes rajona Trapenes pagasta zemnieku saimniecība
Alūksnes rajons, Trapenes pagasts, "Saulītes"
Likvidēts 23.05.2002
SAULKRASTI, Alūksnes rajona Gaujienas pagasta zemnieku saimniecība
Apes nov., Gaujienas pag., "Saulkrasti"
Likvidēts 15.07.2014
piena, gaļas ražošana
SAVISĀRS, Alūksnes rajona O.Savisko tirdzniecības individuālais uzņēmums
Apes nov., Virešu pag., "Tautas nams"
Likvidēts 05.12.2016
tirdzniecībastarpniecība
SELAKO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alūksnes rajons, Gaujienas pagasts, "Līči"
Likvidēts 05.08.2005
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29493446
Senioru apvienība "Sinda"
Apes nov., Gaujienas pag., Gaujiena, "Priedaine 3"
Likvidēts 17.11.2016
1. Veicināt senioru, aktīvās darba gaitas beigušo cilvēku sabiedrisko un fizisko aktivitāti, izglītošanu, iesaistot dažādas sabiedrības cilvēku grupas.2. Piesaistīt valsts, privātās un nevalstiskās institūcijas dzīves labklājības, kultūrvides un veselīga dzīves veida veidošanā.3. Stimulēt dzīves demokratizāciju un sabiedrības aktivitātes, darboties partnerībā ar valsts un nevalstiskām institūcijām Latvijā un citās valstīs.4. Uzkrāt un saglabāt kultūras mantojumu, nodrošināt tā pieejamību sabiedrībai, kopt un veidot kultūrvidi, garīgās un materiālās vērtības.5. Radīt apstākļus cilvēka mūžizglītības attīstībai mūsdienu līmenī.6. Veikt saimniecisko darbību statūtos nosaukto mērķu sasniegšanai, kam nav peļņas rakstura.
SEVEĻI, Alūksnes rajona Trapenes pagasta I.Rūsīša zemnieku saimniecība
Apes nov., Trapenes pag., "Seveļi"
Likvidēts 20.12.2016
Piena ražošana.
SEVEĻI-5, Alūksnes rajona Trapenes pagasta I.Krievupes zemnieka saimniecība
Apes nov., Trapenes pag., "Seveļi-5"
Likvidēts 30.09.2009
Piena ražošana.