• lv

Amulas iela, Rīga


3+2, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Amulas iela 12
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26348494
A7 BETONS, SIA
Rīga, Amulas iela 2A
Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29170074
Baltijas Lean Six Sigma asociācija
Rīga, Amulas iela 8A
veicināt Latvijas, Lietuvas un Igaunijas (Baltijas valstu) sabiedrības izpratni par Lean Six Sigma - jau pierādītu pasaules vadošo metodi sistēmiskai procesu optimizācijai;
attīstīt Baltijas valstu uzņēmumu un indivīdu kompetenci Lean Six Sigma jautājumos;
nodrošināt atbalstu Baltijas valstu uzņēmumiem, kuri uzsākuši Lean Six Sigma principu ieviešanu un tiecas sistemātiski optimizēt savu darbību;
ietekmēt un veidot visaptverošas Lean Six Sigma metodes principu ieviešanu veicinošu Baltijas valstu politiku;
koordinēt un veicināt Baltijas Lean Six Sigma ekspertu un uzņēmumu starptautisko sadarbību
Bieriņu apkaimes attīstības biedrība
Rīga, Amulas iela 8
Sabiedriskā labuma darbība, kas izpaužas kā Rīgas pilsētas Bieriņu pkaimes publiskās telpas attīstības un pilsoniskās sabiedrības veidošanās veicināšana
Chocolate construction, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Amulas iela 2A
Ēku nojaukšana (43.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29112300
E-veselības asociācija ProRec Latvija
Rīga, Amulas iela 8A
veicināt e-veselības lietderīgu un efektīvu ieviešanu Latvijas Republikā.
sabiedrībā aktualizēt e-veselības tēmu.
Veicināt mediķu diskusijas par e-veselības jautājumiem.
Inopharm, SIA
Rīga, Amulas iela 8
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Automobiļu ražošana (29.10, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Automobiļu virsbūvju ražošana; piekabju un puspiekabju ražošana (29.20, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Elektrisko iekārtu ražošana mehāniskajiem transportlīdzekļiem (29.31, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67280380
KULBA, SIA
Rīga, Amulas iela 8
Automobiļu virsbūvju ražošana; piekabju un puspiekabju ražošana (29.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos (62.02, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Datoriekārtu darbības pārvaldīšana (62.03, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Interneta portālu darbība (63.12, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Tehniskā pārbaude un analīze (71.20, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos (73.12, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67280380
Lielavots, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Amulas iela 3
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29196655
Psiholoģijas un izglītības biedrība PATĪBA
Rīga, Amulas iela 4
Veicināt cilvēku personības izaugsmi un izglītošanu;organizēt un vadīt seminārus, kursus, tālākizglītības programmas;konsultēt individuāli un grupas;piesaistīt finansējumu biedrības mērķu sasniegšanai, iesniedzot projektu pieteikumus, organizējot un piedaloties akcijās un citās aktivitātēs. Telefons
+371 26606161
HERIONS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Amulas iela 5
Likvidēts 29.08.2007
Mākslas centrs Ulamula
Rīga, Amulas iela 9
Likvidēts 22.01.2008
Finansu līdzekļu piesaiste, lai veicinātu jaunrades procesus kultūrā, sekmētu Latvijas mākslas un kultūras popularizēšanu pasaulē, sekmētu pilsētvides attīstību un dabas aizsardzību Mārupītes teritorijā un veidotu starptautiskus projektus Telefons
+371 29274845
REKKO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Amulas iela 2a
Likvidēts 25.03.2003
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67613436