• lv

Amatas novads


VANAGI, Cēsu rajona Drabešu pagasta zemnieku saimniecība
Amatas nov., Drabešu pag., "Vanagi"
Likvidēts 27.12.2017
lopkopībamežizstrāde
VAUTO, SIA
Amatas nov., Drabešu pag., "Enzeliņi"
Likvidēts 27.01.2012
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: CSP)
VEC-BIKARI, Cēsu rajona Amatas pagasta zemnieku saimniecība
Amatas nov., Amatas pag., "Vec-Bikari"
Likvidēts 29.09.2010
lauksaimniecības produktu ražošana
VEC-BRUMSTERI, Cēsu rajona Zaubes pagasta zemnieku saimniecība
Amatas nov., Zaubes pag., "Vec-Brumsteri"
Likvidēts 23.05.2011
piena-gaļas lopkopība
graudkopība
VECGRIBUĻI, Cēsu rajona Amatas pagasta zemnieku saimniecība
Amatas nov., Amatas pag., "Vecgribuļi"
Likvidēts 06.04.2017
piena-gaļas ražošana
VECLAUČI, Cēsu rajona Drabešu pagasta zemnieku saimniecība
Amatas nov., Drabešu pag., "Veclauči"
Likvidēts 12.04.2017
zemkopība
bikopība
lopkopība
cūkkopība
aitkopība
graudkopība
VECLAUČI 2, Cēsu rajona Drabešu pagasta zemnieku saimniecība
Amatas nov., Drabešu pag., "Veclauči 2"
Likvidēts 17.10.2017
lauksaimniecība
VEC-VIŠŅI, Cēsu rajona Nītaures pagasta zemnieku saimniecība
Amatas nov., Nītaures pag., "Vec-Višņi"
Likvidēts 12.04.2017
biškopība
VELMERI, Cēsu rajona Amatas pagasta zemnieku saimniecība
Amatas nov., Amatas pag., "Velmeri"
Likvidēts 04.12.2012
Starpniecības pakalpojumi,ārējā ekonomiskā darbība,importa, eksporta operāciju veikšana,marketinga, līzinga, faktoringa, dīleru un brokeru pakalpojumu sniegšana,u.c. statūtos paredzētā darbība.
VIALDI, IK
Amatas nov., Drabešu pag., Bille, "Sarkanāboli"
Likvidēts 12.05.2014
VIDUSRUKI, Drabešu pagasta zemnieku saimniecība
Amatas nov., Drabešu pag., "Vidusruku"
Likvidēts 14.04.2016
aļugkopībalopkopībamežkopība
VIDZEMES AUTO, SIA Latvijas - Vācijas kopuzņēmums
Amatas nov., Drabešu pag., "Enzeliņi"
Likvidēts 08.10.2010
Taksometru pakalpojumi (49.32, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64107080
VIESTURI, Cēsu rajona Amatas pagasta zemnieku saimniecība
Amatas nov., Amatas pag.
Likvidēts 02.07.2015
augkopībalopkopībalauksaimnieciskie un ar lopkopību saistītie pakalpojumimežsaimniecība, kokmateriālu sagatavošana un ar to saistītie pakalpojumi
VINPEKS, SIA
Amatas nov., Drabešu pag., "Jaunjūgas" 1
Likvidēts 28.06.2011
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: GP2009, CSP)
Telefons
+371 64197343
VĪTEGAS, Cēsu rajona Drabešu pagasta zemnieku saimniecība
Cēsu rajons, Amatas novads, Drabešu pagasts, "Vītegas"
Likvidēts 25.03.2003
Lauksaimniecība, lopkopība
VLARINA K.I., IK
Amatas nov., Drabešu pag., Drabeši, "Eglīte"
Likvidēts 17.10.2016
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: CSP)
White Aglet, SIA
Amatas nov., Drabešu pag., Meijermuiža, "Vējiņi"
Likvidēts 29.01.2018
Fotopakalpojumi (74.20, versija 2.0) (Avots: GP2011, CSP)
Telefons
+371 29999399
ZAĻAIS LOKS, SAAF
Cēsu rajons, Nītaures pagasts, "Ziedulejas"
Likvidēts 04.01.2008
Apzināt, sakopt, sargāt Ziemeļvidzemes ainavu un ekosistēmas kopumu uz Daugavas un Gaujas ūdensšķirtnes apvidū, ko apvieno starpreģionālās attīstībs projekts "Zaļais loks", līdzsvarojot attīstību un dabas vērtību saglabāšanu
Telefons
+371 64144382
ZAMSIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Amatas nov., Drabešu pag., Amata, "Sprīdīši"
Likvidēts 31.03.2017
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39, versija 2.0) (Avots: GP2015)
ZARIŅI, Ķipura individuālais uzņēmums
Amatas nov., Drabešu pag., "Zariņi"
Likvidēts 24.05.2017
kukurūzas izstrādājumu ražošanatirdzniecība
ZAUBES KOOPERATĪVS, Lauksaimniecības pakalpojumu koopperatīvā sabiedrība
Amatas nov., Zaubes pag., "Zaubes kooperatīvs"
Likvidēts 12.06.2013
Gaļas pārstrāde un konservēšana (10.11, versija 2.0) (Avots: GP2010)
Dzīvu lopu vairumtirdzniecība (46.23, versija 2.0) (Avots: GP2010, CSP)
Telefons
+371 29221182
Zemgaļu Saule, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Amatas nov., Zaubes pag., "Zemgaļi"
Likvidēts 14.10.2016
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
ZĪLE, SIA firma
Cēsu rajons, Drabešu pagasts, "Kliņģi"
Likvidēts 19.12.1997
mežizstrāde
lauksaimniecības preču ražošana, pārstrāde un realizācija
Telefons
+371 64197316
ZTF-7, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Amatas nov., Drabešu pag., "Lejas Rauduvītes 3"
Likvidēts 04.06.2015
Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana, apdare un apstrāde (23.70, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Ūdensapgādes sistēmu būvniecība (42.21, versija 2.0) (Avots: GP2013, CSP)
Hidrotehnisko objektu būvniecība (42.91, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Citur neklasificēta inženierbūvniecība (42.99, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Telefons
+371 26450190
ZVĀRTA, IK
Amatas nov., Drabešu pag., Līvi, Zvārtas iela 7
Likvidēts 06.07.2009
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64157230