• lv

Alūksnes novads


Alūksnes novada jauniešu veselības kustība
Alūksnes nov., Alūksne, Krišjāņa Barona iela 17A
Dzīvot veselīgi, popularizēt un veicinātveselīgu dzīvesveidu jauniešu vidū
ALŪKSNES NOVADA MAKŠĶERNIEKU KLUBS, Biedrība
Alūksnes nov., Alūksne, Pilssalas iela 10
1.Zivju resursu pavairošana un aizsardzība Alūksnes novada ūdenstilpēs;2. Makšķerēšanas kā veselīga dzīvesveida popularizēšana;3. Tūrisma veicināšana. Telefons
+371 26415305
Alūksnes novada pensionāru apvienība
Alūksnes nov., Alūksne, Dārza iela 11
Novada pensionāru sociālo un ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana pašvaldībās, viņu materiālās un garīgās labklājības veicināšana un iesaistīšana demokrātiski aktīvos procesos;Pastāvīgu sakaru dibināšana un aktīva līdzdarbošanās pašvaldībās, dalība likumu projektu izstrādē, kuri skar pensionāru intereses. Sadarbība ar citām sabiedriskām organizācijām novadā un ārpus tā. Telefons
+371 28379216
Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alūksnes nov., Alūksne, Vidus iela 1
Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90, versija 2.0) (Avots: VID)
Vispārējā ārstu prakse (86.21, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 64322482 Reģistratūra
E-pasts
aluksnespoliklinika@inbox.lv
Alūksnes projekti, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alūksnes nov., Alūksne, Pilsētas bulvāris 6A - 7
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28353980
Alūksnes rajona Jaunalūksnes pagasta Bejas piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība
Alūksnes nov., Jaunalūksnes pag., Beja
Palīgdarbības pēc ražas novākšanas (01.63, versija 2.0) (Avots: VID)
Sēklu apstrāde sējai (01.64, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64324423
+371 29449475
Alūksnes rajona Liepnas pagasta lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
Alūksnes nov., Liepnas pag., "Liepna"
Piena pārstrāde un siera ražošana (10.51, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 64364635
+371 27883502
Alūksnes rajona Malienas piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība
Alūksnes nov., Malienas pag., Brenci, "Brenci 11"
Piena lopkopība (01.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29445662
Alūksnes rajona zemnieku biedrība
Alūksnes nov., Alūksne, Dārza iela 11
Atbalstīt un īstenot lauksaimniecības produkcijas ražotāju saimnieciskās pārvaldes sistēmas izveidošanos rajonā, aizstāvēt zemnieku vajadzības, veicināt viņu pašdarbību, kā arī kopīgi risināt rajona lauksaimniecības attīstības jautājumus Telefons
+371 29432313
ALŪKSNES RCU, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alūksnes nov., Alūksne, Pils iela 15
Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.52, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64324102
+371 26300831
ALŪKSNES ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Alūksnes nov., Alūksne, Helēnas iela 31
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu
Alūksnes sākumskolas attīstībai
Alūksnes nov., Alūksne, Lielā Ezera iela 26
sekmēt Alūksnes pilsētas sākumskolas attīstību un veicināt sadarbību ar vecākiem, Alūksnes novada pašvaldību, dažādām iestādēm, organizācijām Telefons
+371 26309331
Alūksnes slimnīca, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alūksnes nov., Alūksne, Pils iela 1
Slimnīcu darbība (86.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64321203
+371 64321410
+371 29176909
ALŪKSNES SVĒTĀ TRIJĀDĪBAS PAREIZTICĪGO DRAUDZE
Alūksnes nov., Alūksne, Helēnas iela 56
Sasniegt dvēseles pestīšanu caur Pareizticību un tikumīgu dzīvi
Alūksnes un Apes novada fonds
Alūksnes nov., Alūksne, Dārza iela 8A
Veicināt mērķtiecīgas labdarības attīstību Alūksnes novadā, atbalstot sabiedrības iniciatīvas un iesaistot visas sabiedrības grupas, lai risinātu vietējās kopienas problēmas. Telefons
+371 28642250
Alūksnes un Apes novadu arodorganizācija
Alūksnes nov., Alūksne, Dārza iela 11
Telefons
+371 29443859
Alūksnes vieglatlētikas klubs, Sporta biedrība
Alūksnes nov., Alūksne, Tālavas iela 10
saglabāt vieglatlētikas tradīcijas un veicināt tās turpmāko attīstību Alūksnē;popularizēt vieglatlētiku skolu jaunatnes vidū;meklēt jaunus talantīgus vieglatlētus un sekmēt viņu izaugsmi, finasiāli atbalstīt vieglatlētus, kuri sasnieguši LR jaunatnes, junioru, pieaugušo izlases līmeni. Telefons
+371 29356698
Alūksne un novads-mūsu zeme
Alūksnes nov., Alūksne, Pilssalas iela 4
Veicināt Alūksnes un novada saimniecisko un ekonomisko attīstību;nodrošināt Alūksnes un novada kā demokrātiskas un patstāvīgas pilsētas un novada attīstību;uz brīvprātības principiem apvienot Alūksnes un novada iedzīvotājus kopīgam darbam;uzlabot un nodrošināt Alūksnes novada iedzīvotāju labklājību
ALŪKSNĪTE, Alūksnes rajona J.Skopiņa individuālais uzņēmums
Alūksnes nov., Alūksne, Helēnas iela 62-24
Laikrakstu izdošana (58.13, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64322259
ALVISERVISS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alūksnes nov., Mālupes pag., Mālupe, "Dzirnavas 8"
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības (01, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Mežsaimniecība un mežizstrāde (02, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Zivsaimniecība (03, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (08, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības (09, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 64322397
ALVITA STRŪKLAKAS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alūksnes nov., Alūksne, Meža iela 4 - 3
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64381610
AMATAS, Mālupes pagasta zemnieku saimniecība
Alūksnes nov., Mālupes pag., "Amatas"
biškopība*lopkopība*graudkopība*piensaimniecība*mežizstrāde, kokapstrāde*tirdzniecība un starpniekpakalpojumi*ārējā ekonomiskā darbība*būvmateriālu ražošana*remonta-celtniecības darbi*nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana
AMATNIEKI, Alūksnes rajona Ilzenes pagasta lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
Alūksnes nov., Ilzenes pag., Jaunzemi, "Amatnieki"
Augkopības papilddarbības (01.61, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29431709
AMATNIEKI, Alūksnes rajona Ilzenes pagasta G.Salmiņa zemnieku saimniecība
Alūksnes nov., Ilzenes pag., Jaunzemi, "Amatnieki"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: GP2014)
AMF BALTIC, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alūksnes nov., Alūksne, Helēnas iela 52
Nodrošināšana ar personālu uz laiku (78.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29484212
AMNET, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alūksnes nov., Ilzenes pag., "Rogas"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju vadības pakalpojumi (70.21, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 29637081
E-pasts
amnet@amnet.lv
ANALAS, Alūksnes rajona Alsviķu pagasta zemnieku saimniecība
Alūksnes nov., Alsviķu pag., "Analas"
Kartupeļu audzēšana.
ANDALO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alūksnes nov., Alūksne, Valkas iela 26
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības (01, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Mežsaimniecība un mežizstrāde (02, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Zivsaimniecība (03, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (08, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības (09, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Pārtikas produktu ražošana (10, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Dzērienu ražošana (11, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 26102108
ANDIO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Alūksnes nov., Alūksne, Rīgas iela 7
Taksometru pakalpojumi (49.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64381508
ANDRI, Alūksnes rajona Mārkalnes pagasta zemnieku saimniecība
Alūksnes nov., Mārkalnes pag., "Andri"
Lopkopība.