• lv

Aldaru iela, Rīga

56° 57' 2.8796400000001", 24° 6' 22.93164"

Aldaru nams 9, Dzīvokļu īpašnieku biedrība
Rīga, Aldaru iela 9 - 2
apvienot dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekus;
pārvaldīt un apsaimniekot dzīvojamās mājas kopīpašumus
Telefons
+371 27878407
Antique stocks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aldaru iela 12/14 - 2
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27788681
ARCHERS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aldaru iela 11 k-6
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
ATBILDĪBA-sociāldemokrātiska politisko partiju apvienība
Rīga, Aldaru iela 8 - 1
Latvijas neatkarības un tās demokrātiskās iekārtas tālāka nostiprināšana, piedaloties tiesiskās valsts veidošanā, tautsaimniecības attīstības sekmēšana, politiskās stabilitātes un Latvijas republikā dzīvojošo tautu saliedēšana, lai veicinātu LR iedzīvotāju labklājību.
BIZNESA KONSULTĀCIJU BIROJS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aldaru iela 7-1
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
E-pasts
bkb@e-apollo.lv
Bormio, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aldaru iela 12/14 - 13
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Contique, SIA
Rīga, Aldaru iela 11 - 12
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Interneta portālu darbība (63.12, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Crimtan Baltics, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aldaru iela 11 - 12
Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos (73.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29259585
E-pasts
gstirna@crimtan.com
DB NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aldaru iela 11 - 6
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29236897
DGS Mode, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aldaru iela 11 k-3
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29218119
DOMA VITRĀŽAS, Atklātais sabiedriskais fonds
Rīga, Aldaru iela 6
Sekmēt Latvijas garīgo un laicīgo kultūrvēsturisko
objektu vērtību apzināšanu, restaurāciju un rekonstrukciju;
radīt reālus apstākļus kultūrvēsturisko objektu restaurācijai un
rekonstrukcijai;
sadarbībā ar Latvijas vadošajām konfesijām apzināt kulta ēku vajadzības un
izstrādāt konkrētu objektu restaurācijas un atjaunošanas programmas.
Dripe, SIA
Rīga, Aldaru iela 12/14 - 26
Specializētie projektēšanas darbi (74.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29154669
Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Aldaru 11"
Rīga, Aldaru iela 11 - 12
Nodrošināt biedrības pārvaldīšanā nodoto dzīvojamo namu pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu.
eGrāmata, SIA
Rīga, Aldaru iela 11 - 12
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
Telefons
+371 67517080
Everything Worx, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aldaru iela 9 - 4
Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos (62.02, versija 2.0) (Avots: VID)
FORTITUDE, SIA
Rīga, Aldaru iela 7
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Izklaides un atpūtas darbība (93.2, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 29361621
E-pasts
info@fortitude.lv
Fraternitas Lataviensis, Latviešu studentu korporācija
Rīga, Aldaru iela 7
pulcināt Latvijas Universitātes un citu augstskolu latviešu izcelsmes studentus;
audzināt godprātībā, gara cēlumā un tautiskā garā;
vēlāk dzīvē tos vienot draudzībā.
E-pasts
prezidijs@lataviensis.lv
Fraternitas Lataviensis filistru palīdzības biedrība
Rīga, Aldaru iela 7
Pulcināt Latvijas Universitātes un citu augstskolu latviešu izcelsmes studentus;
audzināt tos godprātībā, gara cēlumā un tautiskā garā, stiprinot sabiedrībā morāli ētisko normu standartus un nacionālo identitāti;
vienot studentus draudzībā, stiprinot saiknes un dialogu starp dažādu paaudžu pārstāvjiem;
sniegt morālu un materiālu palīdzību un cita veida atbalstu;
stiprināt un popularizēt Latvijas akadēmiskās izglītības un akadēmisko mūža organizāciju tradīcijas;
ievērot studentu korporācijas "Fraternitas Lataviensis" iekšējās kārtības principus.
E-pasts
prezidijs@lataviensis.lv
Garāžas Bāri, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aldaru iela 10 - 1
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29233188
Glasko, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aldaru iela 6 - 9
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Citu stikla izstrādājumu ražošana, ieskaitot tehniskā stikla izstrādājumus (23.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29563902
GLASSICA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aldaru iela 6-901
Mākslinieciskā jaunrade (90.03, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29497274
Imanta Ziedoņa muzeja fonds
Rīga, Aldaru iela 5
Saglabāt, pētīt, attīstīt un popularizēt Imanta Ziedoņa atstāto kultūras mantojumu, nodrošinot tā pieejamību sabiedrībai. Telefons
+371 26547002
IMEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aldaru iela 7
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
E-pasts
sia.imeks@gmail.com
Jazz Communications, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aldaru iela 10 - 2
Sabiedrisko attiecību un komunikāciju vadības pakalpojumi (70.21, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67217569
Katrīna Stirna Interiors, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aldaru iela 11 - 12
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29109215
KONTAKT PLUSS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aldaru iela 2/4
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Avots: VID)
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29506068
Laiks ar mums-viena diena Latvijā, Nodibinājums
Rīga, Aldaru iela 11 - 12
Atstāt vēsturisko foto liecības (izstāde, grāmata un DVD) par Latviju - mainīgo un paliekošo laika posmā no 1987. - 2007.gadam.Organizēt foto akciju - viena diena Latvijā.
Latvijas Ostu asociācija
Rīga, Aldaru iela 6
aizstāvēt un pārstāvēt Latvijas ostu intereses Latvijā un ārvalstīs, nolūkā veicināt Latvijas ostu attīstību;
piedalīties Latvijas ostu politikas izstrādāšanā un īstenošanā;
iesaistīties Latvijas ostām nozīmīgu nevalstisko organizāciju darbībā;
sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām un nevalstiskajām organizācijām ārvalstīs;
iepazīties ar Latvijas un ārvalstu ostu darbības pieredzi un apmainīties ar iegūto informāciju, popularizēt Latvijas ostu pakalpojumus Latvijā un ārvalstīs;
papildināt savu biedru zināšanas, nodrošināt starpvalstu un vietēja rakstura informācijas apriti un uzkrāšanu;
pārstāvēt Biedrību Latvijas Ostu padomē;
veikt citu publisku darbību.
Telefons
+371 29298235
Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija
Rīga, Aldaru iela 8
Latvijas kā neatkarīgas, patriotiskas, demokrātiskas un tiesiskas valsts attīstība;humānas, demokrātiskas un labklājībā dzīvojošas sabiedrības veidošana;katras personības brīvas un vispusīgas attīstības nodrošināšana. Telefons
+371 67356585
E-pasts
lsdsp@lsdsp.lv
Latvijas Studentu korporāciju Prezidiju Konvents
Rīga, Aldaru iela 7
Atbalstīt akadēmiskās izglītības, zinātnes un kultūras attīstību Latvijā un latviešu tautā;
biedriem vienoties par kopīgas darbības veikšanu un saskaņošanu;
kopīgu principu ievērošanu savstarpējās attiecībās un attiecībās ar citām fiziskām un juridiskām personām;
attīstīt tās biedru savstarpēju palīdzību un nodarboties ar labdarību kā Biedrības biedru vidū, tā arī ārpus tās ietvariem.
E-pasts
seniors@gersicania.lv