• lv

Akmeņu iela, Rīga


ABSOLŪTS, Rīgas pilsētas Tilneres I.E. privātuzņēmums
Rīga, Akmeņu iela 26/28-1
veikalu atvēršana
starpniecība
AKM9, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akmeņu iela 16 - 24
Akmeņu 18
Rīga, Akmeņu iela 18 - 18
Nodrošināt dzīvojamās mājas Rīgā, Akmeņu ielā 18 pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, tās pienācīgu uzturēšanu, tehnisko ekspluatāciju, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību atbilstoši sekojošiem uzdevumiem:lemt visus jautājumus, saistītus ar ēkas kopīpašumā esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, tai skaitā par apsaimniekošanas līguma izstrādāšanu un tā noslēgšanu, maksājuma apmēru noteikšanu;noslēgt apsaimniekošanas līgumus ar dzīvojamas mājas īpašniekiem, pārraudzīt un kontrolēt apsaimniekošanas līgumus, kā arī pārvaldīšanas un apsaimniekošanas plānu, budžetu, tāmju, darbu un procesu izpildi, lemt par mājas rezerves fonda (uzkrājums remontam) izmantošanas veidu un kārtību nolūkā nodrošināt ēkas dzīvokļu un/vai nedzīvojamo telpu īpašnieku, kā arī iedzīvotāju dzīves līmeņa saglabāšanu un paaugstināšanu;apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar ēkas kopīpašumā esošās daļas izmantošanu;aizsargāt un aizstāvēt mājas dzīvokļu un/vai nedzīvojamo telpu īpašnieku un iedzīvotāju tiesības un intereses jautājumos, kas skar ēkas apsaimniekošanu.
Alternus
Rīga, Akmeņu iela 26 - 21
Veicināt sabiedrības psiholoģiskās, emocionālās un garīgās veselības uzlabošanu ar biedrībā iesaistīto profesionālo psihologu darbu, kā arī sekmēt sabiedrības izglītošanu psiholoģijas jomā Telefons
+371 26262855
E-pasts
alternus@inbox.lv
AMG Ziedi, SIA
Rīga, Akmeņu iela 16 - 11
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29199941
Ārvalsts komersanta PlusPlus Baltic OU filiāle Latvijā
Rīga, Akmeņu iela 14
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Iekasēšanas aģentūru un kredītbiroju pakalpojumi (82.91, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 20305993
E-pasts
info@plusplus.lv
BALTIC LS, SIA
Rīga, Akmeņu iela 21
Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.13, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Degvielas, rūdas, metāla un rūpniecisko ķīmikāliju vielu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.12, versija 2.0) (Avots: CSP)
BAS NAMS, SIA
Rīga, Akmeņu iela 26 - 16
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
BIROJS T22, SIA
Rīga, Akmeņu iela 13
Specializētie projektēšanas darbi (74.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Arhitektūras pakalpojumi (71.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67320029
BLK Logistics, SIA
Rīga, Akmeņu iela 26 - 16
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
BŪVE RIT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akmeņu iela 19A - 7
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28634779
Cēsu Snovborda skola
Rīga, Akmeņu iela 16 - 9
Attīstīt snovbordu kā brīvā laika pavadīšanas, veselības veicināšanas, jaunatnes integrēšanas un izglītošanas līdzekli;atbalstīt demokrātijas attīstīību Latvijā;veicināt nevalstisko organizāciju, jaunatnes darbinieku un jauniešu izglītību;apvienot Latvijas un ārzemju jaunatnes un sporta organizācijas kopīgu projektu realizēšanai un mērķu sasniegšanai.
Direct distribution, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akmeņu iela 38-4
Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība (46.46, versija 2.0) (Avots: VID)
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 28666569
E-pasts
info@add4.lv
Eirokabelis, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akmeņu iela 21A
Elektronisko ierīču, telekomunikāciju iekārtu un to daļu vairumtirdzniecība (46.52, versija 2.0) (Avots: VID)
Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība (46.69, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67326448
+371 29409730
Elan Vital, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akmeņu iela 20 - 14
Smaržu un kosmētikas līdzekļu vairumtirdzniecība (46.45, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
200022177
eLizings.lv, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akmeņu iela 21
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (66.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
ERVIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akmeņu iela 21
Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (66.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67536543
+371 29408083
Farrel property consulting, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akmeņu iela 21
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: GP2010)
Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.78, versija 2.0) (Avots: GP2010, CSP)
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: GP2010)
Telefons
+371 65455613
+371 28612401
GLAMPLANTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akmeņu iela 15-IV
Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.78, versija 2.0) (Avots: CSP)
HANDYMAN JOINERY, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akmeņu iela 21
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
E-pasts
info@handyman.lv
Inbank līzings, SIA
Rīga, Akmeņu iela 14
Citi kreditēšanas pakalpojumi (64.92, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 66939000
E-pasts
info@inbank.lv
iServiss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akmeņu iela 21
Interneta portālu darbība (63.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28376672
Juksan, Individuālais komersants
Rīga, Akmeņu iela 15-29
JZ Technics, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akmeņu iela 15 - 16
Kaukāza maiznieks, SIA
Rīga, Akmeņu iela 18 - 12
Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana (10.71, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22555552
Klekale, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akmeņu iela 16 - 11
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26439445
KRAUZTRANSPORT, SIA
Rīga, Akmeņu iela 38-7
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29671406
LANDEKO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akmeņu iela 21
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00, versija 2.0) (Avots: GP2009, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29277818
E-pasts
info@landeko.lv
LATBELZ, SIA
Rīga, Akmeņu iela 20 - 16
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90, versija 2.0) (Avots: CSP)
LC, Klubs
Rīga, Akmeņu iela 15
Sekmēt un nostiprināt demokrātijas attīstību Latvijā, īpaši balstoties uz liberālisma principiem un idejām;atbalstīt atklātu un humānu sabiedrību, kurā cilvēks ir primārā vērtība un kurā tiek garantēta ikviena cilvēka drošība, cienīta tā brīvība, tiesības uz privāto dzīvi un nodrošinātas iespējas attīstīt savu personību un uzskatus neatkarīgi no nacionālās un reliģiskās piederības un politiskiem uzskatiem;sekmēt liberālisma ideju izplatību un popularizēšanu Latvijā;sekmēt nepieciešamo apstākļu nodrošināšanu jebkāda veida minoritāšu, ieskaitot nacionālo, politisko un reliģisko, seksuālo interešu aizsardzībai, ja to darbība nav pretrunā ar LR likumiem;atbalstīt liberālisma un tirgus ekonomikas principu īstenošanu citās valstīs;atbalstīt kultūras un mākslas attīstību, mākslinieciskās jaunrades un izpausmes brīvību, izglītības un zinātnes attīstību, veicināt kvalitātes uzlabošanos;sekmēt jaunatnes ieinteresētību politiskajos procesos un iesaistīšanos sabiedriskajās un politiskajās aktivitātēs;radoši organizēt jaunatnes brīvo laiku.