• lv

Akadēmijas laukums, Rīga


ABI-RL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akadēmijas laukums 1 - 1
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29513110
Aeternum Libertarian Foundation, SIA
Rīga, Akadēmijas laukums 1 - 1
Aģentūra INTELS Latvija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akadēmijas laukums 1 - 1
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67205383
+371 67208353
E-pasts
intels@parks.lv
Akadēmija, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bizness. Informācija. Birojs." filiāle
Rīga, Akadēmijas laukums 1-808
ALEGRIA EVENT CENTER
Rīga, Akadēmijas laukums 1 - 1
Veicināt personību attīstību un pašrealizāciju, sekmēt dažādu kultūru sadarbību un sociālo integrāciju, organizējot kultūras un izglītības pasākumus Telefons
+371 25211185
ALFA KONSULTANTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akadēmijas laukums 1 - 1
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67227280
+371 67227008
ALFA LĪZINGS, SIA
Rīga, Akadēmijas laukums 1 - 1
Finanšu noma (64.91, versija 2.0) (Avots: VID)
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.13, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
AMGART, SIA
Rīga, Akadēmijas laukums 1 - 1
Apgāds "ZINĀTNE", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akadēmijas laukums 1
Grāmatu izdošana (58.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67212797
E-pasts
zinatne@zinatne.com.lv
Apmācību centrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akadēmijas laukums 1 - 1
Citur neklasificēta izglītība (85.59, versija 2.0) (Avots: VID)
Izglītības atbalsta pakalpojumi (85.60, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29661440
Apziņas veidošanas centrs "ARGALIM", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akadēmijas laukums 1 - 1
Citur neklasificēta izglītība (85.59, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29102415
+371 26385344
E-pasts
igor.goryainov@argalim.com
jelena.goryainova@argalim.com
Artur Grant, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akadēmijas laukums 1
Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.13, versija 2.0) (Avots: CSP)
Atbalstītāju Apvienība, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akadēmijas laukums 1 - 1
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: VID)
Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 25642709
Atbalstītāju apvienība "Atbalstītāji.lv"
Rīga, Akadēmijas laukums 1
korporatīvās sociālās atbildības projektu īstenošana;korporatīvās sociālās atbildības novērtējuma sistēmas ieviešana, popularizēšana, attīstīšana;pasākumu organizēšana sociāli atbildīgiem uzņēmējiem un to sabiedrības labā veikto ieguldījumu novērtēšana;ilgtspējīgas attīstības nepieciešamības popularizēšana saistībā ar korporatīvu sociālo atbildību;labdarības projektu īstenošana;mecenātisma un filantropijas projektu īstenošana un popularizēšana;izglītības projektu īstenošana;sabiedrības integrācijas projektu realizācija;vides aizsardzības projektu īstenošana;kultūras veicināšanas projektu īstenošana Telefons
+371 25642709
BALTCONSULTING LT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akadēmijas laukums 1
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: GP2013, CSP)
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Telefons
+371 27875877
BIZON, SIA
Rīga, Akadēmijas laukums 1 - 1
Cita veida īpašu preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.18, versija 2.0) (Avots: CSP)
BTS PROJEKTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akadēmijas laukums 1
Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67216152
+371 67225362
+371 26443362
E-pasts
projekts@bts.lv
CELTNIEKS NIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akadēmijas laukums 1-251
Grīdas un sienu apdare (43.33, versija 2.0) (Avots: CSP)
Dabas retumu krātuve, Atklātais sabiedriskais fonds
Rīga, Akadēmijas laukums 1
Izzināt, kopt un sargāt Latvijas dabu, dabas retumus un pieminekļus;sekmēt vides izglītību;attīstīt dabas mantojuma skolu (pētniecību), saistot dabas pieminekļu pētniecību ar kultūrvēsturi un nacionālu kultūrainavas saglabāšanu un atjaunošanu vienā veselumā. Telefons
+371 67226963
E-pasts
drk@lza.lv
DarkRay, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akadēmijas laukums 1 - 1
Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (72.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29408122
DEJAS VARAVĪKSNE, Nodibinājums
Rīga, Akadēmijas laukums 1 - 1
Veicināt un atbalstīt profesionālā baleta un dejas mākslas attīstību, to popularizēšanu Latvijā un ārvalstīs, organizēt baleta un dejas mākslas festivālus un seminārus, aizsargāt baleta un ar dejas mākslu saistīto darbinieku profesionālās un sociālās intereses;veicināt Latvijas baletdejotāju profesionālo izaugsmi un radošo spēju izkopšanu starptautiskā kontekstā;apmierināt iedzīvotāju vajadzības pēc kulturālas atpūtas un organizēta brīvā laika izmantošanas;apmierināt iedzīvotāju vajadzības pēc kulturālas atpūtas un organizēta brīvā laika izmantošanas;sniegt palīdzību sociāli mazaizsargātām personu grupām, vākt humāno palīdzību;organizēt labdarības pasākumus un atbalstīt mākslas, zinātnes izglītības un sporta projektus, īpaši veicinot jaunatnes patriotisko audzināšanu. Telefons
+371 67220513
+371 26420262
DIASTARS, Firma SIA, Rīga
Rīga, Akadēmijas laukums 1
Pārējo transporta aģentūru darbība (63.40, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67213020
Dizains un amats
Rīga, Akadēmijas laukums 1
intelektuālā un fiziskā darba potenciāl izmantošana sabiedrības labā Telefons
+371 26146254
Droša māja
Rīga, Akadēmijas laukums 1 - 1
Atbalstīt biedru mārketinga aktivitātes vietējā un starptautiskajā tirgū;Sekmēt ar ēku un tām pieguļošo teritoriju drošību un apsaimniekošanu saistīto uzņēmumu sadarbību;Izglītot, piesaistīt un apmācīt biedrus.
Dzirnavu Mājas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akadēmijas laukums 1 - 1
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 20043055
Ekonomikas izpētes centrs
Rīga, Akadēmijas laukums 1
veicināt akadēmiski kvalititatīvu ekonomikas izpētes attīstību Latvijā
ĒTOS
Rīga, Akadēmijas laukums 1
Stiprināt morāles normas un principus sabiedrībā;Veidot atklātu, taisnīgu un demokrātisku sabiedrību;Veicināt indivīdu izaugsmi un personības attīstību;Iedzīvināt demokrātijas principus sabiedrībā, lai palielinātu sabiedrības līdzdalību sabiedrībā notiekošajos procesos;Panākt informācijas atklātību un pieejamību valsts, pašvaldību, privātajās un sabiedriskajās institūcijās un nodrošināt tās brīvu pieejamību;Veikt sabiedrības socioloģiskās aptaujas, veikt to analīzi un inforēt par tām sabierību;Izstrādāt un īstenot pasākumus sabiedrības līdzdalības veicināšanā;Veicināt sieviešu līdztiesību sabiedrībā;Izstrādāt un īstenot pasākumus sieviešu līdztiesības nostiprināšanā sabiedrībā;Veicināt biedrību, citu nevalstisko organizāciju un sabiedrības locekļu sadarbību ar valsts un pašvaldības iestādēm. Telefons
+371 29130543
EVENTUS, SIA
Rīga, Akadēmijas laukums 1 - 1
Gaļas un gaļas produktu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29332517
FARGS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akadēmijas laukums 1-139
Lauksaimniecības izejvielu, dzīvu lopu, tekstilizejvielu un pusfabrikātu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.11, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Gaļas un gaļas produktu vairumtirdzniecība (46.32, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
Telefons
+371 67287561
+371 29792149
FIJI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Akadēmijas laukums 1
Ceļojumu biroju pakalpojumi (79.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67225518