• lv

Aizputes novads

56° 43' 5.7345599999999", 21° 36' 26.19324"

Amapola, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizputes nov., Kazdangas pag., Valāta, "Vecstrēlnieki"
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28381819
AMARANTI, Liepājas rajona Aizputes pagasta Ingunas Vālodzes zemnieku saimniecība
Aizputes nov., Aizputes pag., "Graudiņi"
lopkopība
dārzeņkopība
AMK LUX, SIA
Aizputes nov., Kalvenes pag., "Rīti" - 6
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Avots: CSP)
ANATOLIA LIVESTOCK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizputes nov., Kazdangas pag., Kazdanga, Jaunatnes gatve 1
Citu liellopu audzēšana (01.42, versija 2.0) (Avots: GP2011)
ANDAS, Liepājas rajona Kazdangas pagasta zemnieku saimniecība
Aizputes nov., Kazdangas pag., "Andas"
zemkopība
lopkopība
Andis G, SIA
Aizputes nov., Cīravas pag., "Zvirgzdi"
Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27164448
Andra malka, IK
Aizputes nov., Aizpute, Lažas iela 8A - 21
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16.29, versija 2.0) (Avots: CSP)
ANGE, SIA
Aizputes nov., Aizpute, Ezera iela 8
Apdares Grupa, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizputes nov., Aizpute, Padures iela 4 - 24
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29734100
Apriķi, Mednieku klubs
Aizputes nov., Aizpute, Jura Mātera iela 63
Dabas resursu saprātīga izmantošana, kas vienlaikus ar medību produkcijas ieguvi nodrošina saimnieciski pieļaujamo dzīvnieku skaitu un saglabā medījamiem dzīvniekiem nepieciešamo vidi un aizsardzību. Telefons
+371 29327659
APRIĶI-1, Lauksaimniecības tehnikas, mašīnu un citu darba rīku kopīgas lietošanas un apkopes kooperatīvā sabiedrība
Aizputes nov., Lažas pag., "Apriķi-1"
Lauksaimnieciskie pakalpojumi (01.41, versija 1.0) (Avots: CSP)
APRIĶU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Aizputes nov., Lažas pag., Apriķi
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
APRIĶU PIENS, Liepājas rajona Lažas pagasta piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība
Aizputes nov., Lažas pag.
piena savākšana, pārstrāde, realizācija
piena ražošana
piena lopu ganāampulku izkopšana
u.c. statūtos paredzētā darbība
APŠENIEKI, Liepājas rajona Kazdangas pagasta zemnieku saimniecība
Aizputes nov., Kazdangas pag., "Apšenieki"
lopkopība
graudkopība
sakņkopība
APŠENIEKI-I, Liepājas rajona Aizputes pagasta zemnieku saimniecība
Aizputes nov., Aizputes pag., "Apšenieki"
lopkopība
ARĀJI-2, Liepājas rajona, Cīravas pagasta zemnieku saimniecība
Aizputes nov., Cīravas pag., "Arāji"
lopkopībalauksaimniecības produktu ražošana
ARAN, SIA
Aizputes nov., Aizpute, Robežu iela 23 - 5
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Citi telekomunikācijas pakalpojumi (61.90, versija 2.0) (Avots: CSP)
ĀRES, Liepājas rajona Kazdangas pagasta zemnieku saimniecība
Aizputes nov., Kazdangas pag., "Āres"
lopkopība
ARETOLI, IK
Aizputes nov., Cīravas pag., "Cepļi"
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID)
ARIANDA, IK
Aizputes nov., Aizpute, Cepļa iela 1-34
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
ARTELIS KOPSOLIS, SIA
Aizputes nov., Aizpute, Liepājas iela 14
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63483476
+371 29553346
Artis S, SIA
Aizputes nov., Lažas pag., Štakeldanga, "Lieleglenieki"
Apbedīšana un ar to saistītā darbība (96.03, versija 2.0) (Avots: VID)
Citur neklasificēta ražošana (32.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63881330
A.Štāla zemnieku saimniecība
Aizputes nov., Aizpute, Fabrikas iela 16
lauksaimniecība
ATAUGAS, Liepājas rajona Cīravas pagasta zemnieku saimniecība
Aizputes nov., Cīravas pag., "Ataugas"
cūkkopība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Atbalsta centrs TEV
Aizputes nov., Cīravas pag., "Kraujas"
sabiedrības vispusīga izglītošana (īpaši no sociālā riska grupām);
sabiedrības pilsoniskās un sabiedriskās apziņas veidošana un attīstīšana;
sociālās palīdzības sniegšana biedrības iespēju robežās bezcerībā nonākušajiem un ticību zaudējušajiem;
dabas aizsardzības un veselīga dzīvesveida nepieciešamības izskaidrošana un popularizēšana;
kristīgo vērtību popularizēšana sabiedrībā (Ziemassvētki, Lieldienas, Mātes diena un tml.);
sadarbība ar ārvalstu līdzīgu mērķu sabiedrībām;
kristīgā radio "Cerības Balss" darbības atbalstīšana, realizējot biedrības izvirzītos mērķus.
Telefons
+371 25982367
ATEX, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aizputes nov., Lažas pag., "Ceļmalas"
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63449969
Atex motosport
Aizputes nov., Aizpute, Jura Mātera iela 65
Motosporta veicināšana un attīstība. Telefons
+371 29184114
ATVARI-I, Liepājas rajona Kalvenes pagasta zemnieku saimniecība
Aizputes nov., Kalvenes pag., "Atvari"
augkopība
ATZEĻI, Liepājas rajona Kalvenes pagasta zemnieku saimniecība
Aizputes nov., Kalvenes pag., "Atzeļi"
dārzkopība
AUDRA, SIA
Aizputes nov., Aizpute, Jura Mātera iela 65
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 63412098
+371 63449969