• lv

Aizkraukles iela, Rīga


RED QUEEN, SIA
Rīga, Aizkraukles iela 12A
Bāru darbība (56.30, versija 2.0) (Avots: CSP)
REGUSTO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26017100
REMONTDARBI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: GP2010, CSP)
Telefons
+371 20356787
REVERT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 6 - 4
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Telefons
+371 65133800
Riga City Broadcasting, SIA
Rīga, Aizkraukles iela 26 - 4
Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana (59.11, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Darbības pēc kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšanas (59.12, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos (73.12, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Rīgas Teikas vidusskolas atbalsta biedrība
Rīga, Aizkraukles iela 14
Veicināt Rīgas Teikas vidusskolas skolēnu mācību apstākļus, izglītības iespēju un sabiedrisko aktivitāšu pilnveidošanu;fizisko un juridisko personu ziedotās naudas un citu organizācijas finansu līdzekļu izlietošana Rīgas Teikas vidusskolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai;izglītības programmu satura un pasniegšanas kvalitātes veicināšana;mācību līdzekļu autoru un inovāciju ieviesēju praktiskajā darbībā atbalstīšana;mācību procesa modernizācijas sekmēšana;skolēnu zinātniski, pētnieciskā darba atbalstīšana;olimpiāžu, konkursu, sacensību laureātu atbalstīšana;labāko un aktīvāko skolēnu atbalstīšana. Telefons
+371 29421062
E-pasts
rtvs@riga.lv
ROLTEX, SIA
Rīga, Aizkraukles iela 23
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Avots: CSP)
RO-SEIDO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23, FO.1
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: GP2012, CSP)
RS Baltija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 21
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: GP2013, CSP)
Telefons
+371 29498285
E-pasts
rsbaltija@tvnet.lv
RT MOTORS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu pārdošana (45.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Sagemcom Froeschl GmbH Filiāle Latvijā
Rīga, Aizkraukles iela 23-604
Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības (62.0, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos (62.02, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Telefons
+371 26363838
Saldēšana un glabāšana, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23
Citu pārtikas produktu vairumtirdzniecība, ieskaitot zivis, vēžveidīgos un mīkstmiešus (46.38, versija 2.0) (Avots: VID)
Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana (10.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
E-pasts
mapeteks.company@inbox.lv
SERVIX, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23
Tekstilizstrādājumu vairumtirdzniecība (46.41, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65023065
+371 65071606
SISEKLIIMA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Sociālo pētījumu centrs, SIA
Rīga, Aizkraukles iela 23
Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs (72.20, versija 2.0) (Avots: GP2011)
Tirgus un sabiedriskās domas izpēte (73.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67543289
+371 29111868
Starpreģionālā personāla vadības akadēmija (slēgtās akciju sabiedrības formā), Ārvalstu komersanta pārstāvniecība
Rīga, Aizkraukles iela 23
Augstākā izglītība, profesionālā vidējā izglītība, citur neklasificēta izglītība, zinātniski pētnieciskais darbs, izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana, konsultēšana programmatūra jautājumos; u.c. darbība
STEIMANS, SIA
Rīga, Aizkraukles iela 23
Tekstilizstrādājumu, apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.16, versija 2.0) (Avots: CSP)
Studentu basketbola līga
Rīga, Aizkraukles iela 15 - 3
Nodrošināt studentiem veselīga un aktīva dzīvesveida iespējas;Veicināt studentu basketbola attīstību;Organizēt basketbola sacensības un pasākumus studējošai jaunatnei. Telefons
+371 26462034
Taiho Latvijas fonds
Rīga, Aizkraukles iela 21
Stimulēt jaunu ārstniecības līdzekļu pētījumus un attīstību Latvijā;atbalstīt medicīnas, ķīmijas, biotehnoloģijas, bioķīmijas, farmakoloģijas, farmācijas, ražošanas tehnoloģijas, priekšklīnisko un klīnisko pārbaužu zinātniskos pētījumus. Telefons
+371 29153226
TAIS PLUS, SIA
Rīga, Aizkraukles iela 23
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67381121
+371 26409593
+371 67602533
TEDIKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23
Tempuss FOTO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 6 - 1
Fotopakalpojumi (74.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67024865
+371 26388601
+371 67630371
E-pasts
info@eirofoto.com
ŪBĒRIS, Mednieku klubs
Rīga, Aizkraukles iela 19 - 3
humāno vērtību popularizēšana, brīvas radošas personības izaugsmes veicināšana;aktīvas atpūtas organizēšana fizisko un garīgo darbaspēju atjaunošana;medību saimniecības organizēšana;medību faunas racionālas izmantošanas un medību tradīciju propaganda, medību trofeju eksponēšana;organizatoriska, metodoloģiska un praktiska sadarbība ar Latvijas un ārvalstu medniekiem un mednieku apvienībām;jaunu biedru iesaistīšana, to apmācība un sagatavošana. Telefons
+371 67200314
+371 26455836
Ubervilla, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23-1
Pārējo organisko ķīmisko pamatvielu ražošana (20.14, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29435913
UKRPRODUKT LOGISTIK, Ārvalsts komersanta pārstāvniecība
Rīga, Aizkraukles iela 23
Starpniecība dažādu produktu tirdzniecībā, pārtikas produktu vairumtirdzniecība.
Ultrain, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 21
UNIKEMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 20 - 2
Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība (46.75, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67554790
Vantark, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
VIDES, BIOENERĢĒTIKAS UN BIOTEHNOLOĢIJAS KOMPETENCES CENTRS, SIA
Rīga, Aizkraukles iela 21
Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (72.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29278987
VIVS PLUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23
Tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.82, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26816402