• lv

Aizkraukles iela, Rīga

56° 58' 33.04128", 24° 11' 17.9844"

RO-SEIDO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23, FO.1
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: GP2012, CSP)
RS Baltija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 21
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: GP2013, CSP)
Telefons
+371 29498285
E-pasts
rsbaltija@tvnet.lv
Sagemcom Froeschl GmbH Filiāle Latvijā
Rīga, Aizkraukles iela 23-604
Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības (62.0, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos (62.02, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Telefons
+371 26363838
Saldēšana un glabāšana, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23
Citu pārtikas produktu vairumtirdzniecība, ieskaitot zivis, vēžveidīgos un mīkstmiešus (46.38, versija 2.0) (Avots: VID)
Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana (10.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
E-pasts
mapeteks.company@inbox.lv
SISEKLIIMA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Sociālo pētījumu centrs, SIA
Rīga, Aizkraukles iela 23
Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs (72.20, versija 2.0) (Avots: GP2011)
Tirgus un sabiedriskās domas izpēte (73.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67543289
+371 29111868
Starpreģionālā personāla vadības akadēmija (slēgtās akciju sabiedrības formā), Ārvalstu komersanta pārstāvniecība
Rīga, Aizkraukles iela 23
Augstākā izglītība, profesionālā vidējā izglītība, citur neklasificēta izglītība, zinātniski pētnieciskais darbs, izdevējdarbība, poligrāfija un ierakstu reproducēšana, konsultēšana programmatūra jautājumos; u.c. darbība
STEIMANS, SIA
Rīga, Aizkraukles iela 23
Tekstilizstrādājumu, apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.16, versija 2.0) (Avots: CSP)
Studentu basketbola līga
Rīga, Aizkraukles iela 15 - 3
Nodrošināt studentiem veselīga un aktīva dzīvesveida iespējas;Veicināt studentu basketbola attīstību;Organizēt basketbola sacensības un pasākumus studējošai jaunatnei. Telefons
+371 26462034
Taiho Latvijas fonds
Rīga, Aizkraukles iela 21
Stimulēt jaunu ārstniecības līdzekļu pētījumus un attīstību Latvijā;atbalstīt medicīnas, ķīmijas, biotehnoloģijas, bioķīmijas, farmakoloģijas, farmācijas, ražošanas tehnoloģijas, priekšklīnisko un klīnisko pārbaužu zinātniskos pētījumus. Telefons
+371 29153226
TAIS PLUS, SIA
Rīga, Aizkraukles iela 23
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67381121
+371 26409593
+371 67602533
Tempuss FOTO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 6 - 1
Fotopakalpojumi (74.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67024865
+371 26388601
+371 67630371
E-pasts
info@eirofoto.com
ŪBĒRIS, Mednieku klubs
Rīga, Aizkraukles iela 19 - 3
humāno vērtību popularizēšana, brīvas radošas personības izaugsmes veicināšana;
aktīvas atpūtas organizēšana fizisko un garīgo darbaspēju atjaunošana;
medību saimniecības organizēšana;
medību faunas racionālas izmantošanas un medību tradīciju propaganda, medību trofeju eksponēšana;
organizatoriska, metodoloģiska un praktiska sadarbība ar Latvijas un ārvalstu medniekiem un mednieku apvienībām;
jaunu biedru iesaistīšana, to apmācība un sagatavošana.
Telefons
+371 67200314
+371 26455836
Ubervilla, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23-1
Pārējo organisko ķīmisko pamatvielu ražošana (20.14, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29435913
UKRPRODUKT LOGISTIK, Ārvalsts komersanta pārstāvniecība
Rīga, Aizkraukles iela 23
Starpniecība dažādu produktu tirdzniecībā, pārtikas produktu vairumtirdzniecība.
Ultrain, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 21
UNIKEMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 20 - 2
Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība (46.75, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67554790
Vantark, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
VIDES, BIOENERĢĒTIKAS UN BIOTEHNOLOĢIJAS KOMPETENCES CENTRS, SIA
Rīga, Aizkraukles iela 21
Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (72.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29278987
VIVS PLUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23
Tekstilizstrādājumu, apģērbu un apavu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.82, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26816402
W.E.M.COM, SIA
Rīga, Aizkraukles iela 12A - 2
Metāla izstrādājumu remonts (33.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26406606
ZEMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 18 - 2
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67542467
+371 67134688
3G Technology, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23
Likvidēts 08.12.2016
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: CSP)
5 Star Service, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23
Likvidēts 17.05.2017
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22006986
ABC COMPANY, SIA
Rīga, Aizkraukles iela 21
Likvidēts 05.02.1999
preču ražošana un realizācija
tirdzniecība
naftas produktu pārstrāde
autotransporta pakalpojumi
sabiedriskā ēdināšana
sabiedriskās ēdināšanas vietu veidošana
lauksaimniecības preču iegāde, pārstrāde un realizācija
marketings
tūrisma pakalpojumi
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
AB Konsulti, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23
Likvidēts 06.09.2013
Citi izdevējdarbības veidi (58.19, versija 2.0) (Avots: GP2012, CSP)
Telefons
+371 28604888
ADVA, Ražošanas komercfirma SIA
Rīga, Aizkraukles iela 23
Likvidēts 14.05.1998
projektēšanas-konstruēšanas pakalpojumi
celtniecība, būvmateriālu ražošana
tirdzniecība
tautas patēriņa preču ražošana un realizācija
mārketinga un reklāmas pakalpojumi
sadzīves pakalpojumi
tulkošanas pakalpojumi
kokapstrāde
ārējā ekonomiskā darbība
tehniskas nozīmes preču ražošana
otrreizējo izejvielu pārstrāde
u.c. statūtos paredzētā darbība
A.E.M. SERVISS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 21
Likvidēts 02.01.1998
riepu ražošana, restaurācija
kokapstrāde
marketings
patēriņa preču ražošana un realizācija
tirdzniecība
projektēšana
celtniecība
u.c. statūtos paredzētā darbība
AGL Company, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23
Likvidēts 12.12.2016
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: GP2009, CSP)
Telefons
+371 67490930
+371 67212062
AKELLA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23-510
Likvidēts 18.03.2008
Azartspēles un derības (92.00, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29141385