• lv

Aizkraukles iela, Rīga

56° 58' 33.04128", 24° 11' 17.9844"

Latvijas Inovatoru apvienība
Rīga, Aizkraukles iela 21
sekmēt zināšanu virzītas sabiedrības izveidi Latvijā, veicinot pārdomātu inovācijas politiku valstī;uzlabot inovatoru un inovatīvo uzņēmumu sadarbības efektivitāti;pārstāvēt inovācijas procesu virzošu personu (inovatoru) kopīgās intereses saskarsmē ar valsts un pašvaldību iestādēm, publisko tiesību subjektiem un fiziskām personām Telefons
+371 29226377
Latvijas Tehnoloģiskais centrs, Nodibinājums
Rīga, Aizkraukles iela 21
Rosināt, veicināt un atbalstīt mazo un vidējo tehnoloģiski orientēto uzņēmumu veidošanos, kas izstrādā un īsteno augstas pievienotās vērtības produktus vai pakalpojumus, izmantojot pielietojamo zinātņu pētījumu praktisko rezultātus; sekmēt zinātņietilpīgas produkcijas ražošanu; sekmēt tehnoloģiju pārneses procesus; veicināt sadarbību starp pētnieciskām iestādēm un komercsabiedrībām; veicināt starptautisko sadarbību uzņēmējdarbības un zinātnes komercializācijas jomā; sekmēt mazo un vidējo tehnoloģiski orientēto uzņēmumu izaugsmi, piedaloties nacionālos un starptautiskos inovatīvo darbību veicinošos projektos; piesaistīt ziedojumus minēto mērķu sasniegšanai; sabiedriskā labuma darbības izglītības, zinātnes un vides aizsardzības jomā. Telefons
+371 67557919
+371 29233306
Latvijas Termogazifikācijas asociācija
Rīga, Aizkraukles iela 21
Apvienot ar Termogazifikācijas procesa izmantošanu saistītas organizācijas un fiziskas personas vienā organizācijā.
Pārstāvēt Termogazifikācijas Asociācijas biedrus attiecībās ar valsti, pašvaldībām kā arī citām iestādēm un organizācijām.
Apvienot asociācijas un citas organizācijas, kuras veicina vietējo, dabas atjaunojamo energoresursu (AER) sekmīgāku izmantošanu.
Sekmēt Latvijas normatīvās bāzes sakārtošanu AER izmantošanas sfērā.
Mazināt Latvijas energoatkarību no energoresursu importa.
Veicināt zinātniskās aktivitātes AER izmantošanas sfērā, kā arī vietējo izgudrotāju - praktiķu darbību.
Veicināt reģionālo attīstību, veidojot jaunas darba vietas.
Sekmēt Biedrībai piekritīgo nacionālo programmu īstenošnu un izstrādāt citas programmas.
LINAGRO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Būvniecības projektu izstrādāšana (41.10, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
LINAVA, Zinātniski tehniskā laboratorija SIA
Rīga, Aizkraukles iela 23
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: GP2011)
Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs (72.20, versija 2.0) (Avots: GP2011)
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67543279
+371 29111868
LNSI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23
LOGOMARKETS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23-228
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90, versija 2.0) (Avots: CSP)
MAGNETONS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību zinātniskā ražošanas firma
Rīga, Aizkraukles iela 21
Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana (25.99, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67558684
MAKETIKA, SIA
Rīga, Aizkraukles iela 21
Plastmasas iepakojuma ražošana (22.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Cita veida izdevumu iespiešana (18.12, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29240685
Mapeteks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23
Zivju, vēžveidīgo un mīkstmiešu pārstrāde un konservēšana (10.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67543336
+371 26337280
E-pasts
mapeteks.company@inbox.lv
MB Līzings, SIA
Rīga, Aizkraukles iela 6 - 1
Finanšu noma (64.91, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67024868
E-pasts
mblizings@mblizings.lv
MERSIS, SIA
Rīga, Aizkraukles iela 23
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67845223
MIANDRS, Rīgas pilsētas S.Mitrofanova individuālais uzņēmums komercfirma
Rīga, Aizkraukles iela 30/34-35
Mazumtirdzniecība kioskos un tirgos (52.62, versija 1.0) (Avots: CSP)
Mikro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas zinātniskais ražošanas uzņēmums
Rīga, Aizkraukles iela 21
Metālizstrādājumu cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.74, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67139751
Mikrotīkls, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23
Sakaru iekārtu ražošana (26.30, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Datoru un perifēro iekārtu ražošana (26.20, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67317700
+371 67317700
E-pasts
sales@mikrotik.com
MJ 16, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 32 - 27
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
MLD Factory, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 12A - 18
Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana (25.99, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
MS GROUPE, SIA
Rīga, Aizkraukles iela 23
Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21, versija 2.0) (Avots: GP2009)
Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22, versija 2.0) (Avots: GP2009, CSP)
Telefons
+371 29272931
Multiplex Operations, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 12A - 1
Kinofilmu demonstrēšana (59.14, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29487609
NailTime, SIA
Rīga, Aizkraukles iela 3 - 2
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67577944
NAMEDA SG, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23-312
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
O.22, SIA
Rīga, Aizkraukles iela 12A - 2
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29368565
OLRIGO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 30 - 24
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67522356
+371 29514690
OSI laboratorijas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 21
Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (72.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67801875
Pārvalde, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 4 - 2
Kravu iekraušana un izkraušana (52.24, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10, versija 2.0) (Avots: GP2013, CSP)
Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.30, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Kombinētie biroju administratīvie pakalpojumi (82.11, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Telefons
+371 29222336
PLAZA PLUSS un KO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23
Grīdas un sienu apdare (43.33, versija 2.0) (Avots: CSP)
Polimērs Plus, IK
Rīga, Aizkraukles iela 23
Pārējās transporta palīgdarbības (52.29, versija 2.0) (Avots: CSP)
RC-CARBON, SIA
Rīga, Aizkraukles iela 21
Lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana (30.30, versija 2.0) (Avots: GP2012, CSP)
Telefons
+371 29489049
RCE, SIA
Rīga, Aizkraukles iela 21
Nodrošināšana ar personālu uz laiku (78.20, versija 2.0) (Avots: GP2011)
Telefons
+371 29489049
RED QUEEN, SIA
Rīga, Aizkraukles iela 12A
Bāru darbība (56.30, versija 2.0) (Avots: CSP)