• lv

Aizkraukles iela, Rīga

56° 58' 33.04128", 24° 11' 17.9844"

DUBAUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23
Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.81, versija 2.0) (Avots: CSP)
EDNET, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana (26, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Citu programmatūru tiražēšana (58.29, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi (61.1, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi (61.2, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Citi telekomunikāciju pakalpojumi (61.9, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības (62, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Informācijas pakalpojumi (63, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Zinātniskās pētniecības darbs (72, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67543124
EKO DOMUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Mājsaimniecības elektroierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.54, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29126350
EKO NORMA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 20 - 2
Ķīmisko vielu vairumtirdzniecība (46.75, versija 2.0) (Avots: GP2010, CSP)
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: GP2010)
Telefons
+371 29432858
ETSA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
EUROTIMBER.LV, SIA
Rīga, Aizkraukles iela 12A - 2
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26195334
FELTRANS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67615783
GRANTA PLUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23
Mēbeļu, mājsaimniecības preču un metālizstrādājumu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.15, versija 2.0) (Avots: CSP)
GUNGERa KOSMĒTIKA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 11 - 1
Smaržu un kosmētikas līdzekļu vairumtirdzniecība (46.45, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29259726
+371 29584903
+371 67240198
HANEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 6 - 1
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67024868
HAZE, SIA
Rīga, Aizkraukles iela 13 - 1
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: GP2009)
Telefons
+371 29459287
HONEYWELL Oy, Ārvalsts komersanta pārstāvniecība
Rīga, Aizkraukles iela 21-213
Būvniecības automātikas un ar to saistītās produkcijas imports un realizācija, kā arī autimatizēto rūpniecības sistēmu un ar to saistītās produkcijas attīstīšana piegāde un apkope. Firma tā pat veic ar nekustamo īpašumu saistītas tehniskās aparatūras remontu un apkopi.
Informatīvā Televīzija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Salikšana un iespiedformu izgatavošana (18.13, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26566977
INTEGRIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 21
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Specializētie projektēšanas darbi (74.10, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67558738
+371 29433474
E-pasts
info@integris.lv
INTEROLS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23
Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras vairumtirdzniecība (46.51, versija 2.0) (Avots: CSP)
Investīciju Birojs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23-17
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29104650
+371 27007417
Izdevniecība MĀRA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 12A - 14
KAMĒLIA, SIA
Rīga, Aizkraukles iela 1 - 4
Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22, versija 2.0) (Avots: CSP)
K.A.N., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23
Klausengruppen AS Filiāle Latvijā
Rīga, Aizkraukles iela 12A - 13
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Telefons
+371 27464796
Konsultāciju un informācijas birojs BIK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 21
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.9, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Tirgus un sabiedriskās domas izpēte (73.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67558744
+371 29498285
Lakomp, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīga
Rīga, Aizkraukles iela 23
Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana (58.14, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67543306
+371 67295268
E-pasts
info@kaminari.lv
Latvijas Inovatoru apvienība
Rīga, Aizkraukles iela 21
sekmēt zināšanu virzītas sabiedrības izveidi Latvijā, veicinot pārdomātu inovācijas politiku valstī;
uzlabot inovatoru un inovatīvo uzņēmumu sadarbības efektivitāti;
pārstāvēt inovācijas procesu virzošu personu (inovatoru) kopīgās intereses saskarsmē ar valsts un pašvaldību iestādēm, publisko tiesību subjektiem un fiziskām personām
Telefons
+371 29226377
Latvijas Tehnoloģiskais centrs, Nodibinājums
Rīga, Aizkraukles iela 21
Rosināt, veicināt un atbalstīt mazo un vidējo tehnoloģiski orientēto uzņēmumu veidošanos, kas izstrādā un īsteno augstas pievienotās vērtības produktus vai pakalpojumus, izmantojot pielietojamo zinātņu pētījumu praktisko rezultātus; sekmēt zinātņietilpīgas produkcijas ražošanu; sekmēt tehnoloģiju pārneses procesus; veicināt sadarbību starp pētnieciskām iestādēm un komercsabiedrībām; veicināt starptautisko sadarbību uzņēmējdarbības un zinātnes komercializācijas jomā; sekmēt mazo un vidējo tehnoloģiski orientēto uzņēmumu izaugsmi, piedaloties nacionālos un starptautiskos inovatīvo darbību veicinošos projektos; piesaistīt ziedojumus minēto mērķu sasniegšanai; sabiedriskā labuma darbības izglītības, zinātnes un vides aizsardzības jomā. Telefons
+371 67557919
+371 29233306
Latvijas Termogazifikācijas asociācija
Rīga, Aizkraukles iela 21
Apvienot ar Termogazifikācijas procesa izmantošanu saistītas organizācijas un fiziskas personas vienā organizācijā.
Pārstāvēt Termogazifikācijas Asociācijas biedrus attiecībās ar valsti, pašvaldībām kā arī citām iestādēm un organizācijām.
Apvienot asociācijas un citas organizācijas, kuras veicina vietējo, dabas atjaunojamo energoresursu (AER) sekmīgāku izmantošanu.
Sekmēt Latvijas normatīvās bāzes sakārtošanu AER izmantošanas sfērā.
Mazināt Latvijas energoatkarību no energoresursu importa.
Veicināt zinātniskās aktivitātes AER izmantošanas sfērā, kā arī vietējo izgudrotāju - praktiķu darbību.
Veicināt reģionālo attīstību, veidojot jaunas darba vietas.
Sekmēt Biedrībai piekritīgo nacionālo programmu īstenošnu un izstrādāt citas programmas.
LINAGRO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Būvniecības projektu izstrādāšana (41.10, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
LINAVA, Zinātniski tehniskā laboratorija SIA
Rīga, Aizkraukles iela 23
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: GP2011)
Pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana sociālajās un humanitārajās zinātnēs (72.20, versija 2.0) (Avots: GP2011)
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67543279
+371 29111868
LOGOMARKETS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 23-228
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90, versija 2.0) (Avots: CSP)
MAGNETONS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību zinātniskā ražošanas firma
Rīga, Aizkraukles iela 21
Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana (25.99, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67558684
MAKETIKA, SIA
Rīga, Aizkraukles iela 21
Plastmasas iepakojuma ražošana (22.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Cita veida izdevumu iespiešana (18.12, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29240685