• lv

Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006

56° 58' 35.46267672", 24° 11' 30.42044628"

A 21, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 21
Bāru darbība (56.30, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67558624
AB Technology Latvia, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 21
Medicīnas un ortopēdisko preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.74, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība (46.46, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Aģentūra Radars, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 21
Cita veida izdevumu iespiešana (18.12, versija 2.0) (Avots: VID)
Citi izdevējdarbības veidi (58.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29164038
ALIAS-M, Marijas Namavīras individuālais ražošanas komercuzņēmums Rīga
Rīga, Aizkraukles iela 21
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Avots: GP2009, CSP)
Telefons
+371 26738142
AND ELEKTRONIKA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 21
Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras vairumtirdzniecība (46.51, versija 2.0) (Avots: VID)
Datoru un perifēro iekārtu remonts (95.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67542483
+371 29234712
Assent Invest Group, SIA
Rīga, Aizkraukles iela 21-345
Pārējā mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (52.48, versija 1.0) (Avots: CSP)
Būvlaukuma sagatavošana (45.1, versija 1.1) (Avots: ZO.LV)
Operācijas ar nekustamo īpašumu (70, versija 1.1) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 29606189
AstroPrint, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 21
Iesiešana un ar to saistītas palīgdarbības (18.14, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29477012
E-pasts
info@astroprint.lv
BEK-KONSULT, Vienas personas sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 21
Metālizstrādājumu cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.74, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67558878
+371 67540697
E-pasts
bek@edi.lv
Biodegvielu un bioenerģijas kompetences centrs
Rīga, Aizkraukles iela 21
Izstrādāt zinātniski tehnisko un ekonomisko pamatojumu bioenerģijas ieguvei un tās racionālai izmantošanai Latvijā;
sekmēt pilotuzņēmumu izveidi biomasas utilizācijai ar enerģijas atguvi;
mazināt valsts energoatkarību no energoresursu importa;
paaugstināt uzņēmumu konkurētspēju, veicinot pētniecības un rūpniecības sektoru sadarbību atjaunojamo energoresursu izmantošana, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstības īstenošanā;
veicināt reģionālo attīstību, veidojot jaunas darba vietas;
veicināt labas prakses, uz projektiem orientētu valsts un privātās partnerības darba modeli bioresursu izmantošanas sfērā;
sekmēt Biedrībai piekritīgo nacionālo programmu īstenošanu:
- "Biodegvielas ražošana un lietošana Latvijā (2003-2010)"
- "Biogāzes ražošanas un attīstības programma (2006-2011)".
Telefons
+371 26517194
BioLab Latvia, SIA
Rīga, Aizkraukles iela 21-307
Tehniskā pārbaude un analīze (71.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28635015
BLIC K, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 21
Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras vairumtirdzniecība (46.51, versija 2.0) (Avots: VID)
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Avots: CSP)
Datoru un perifēro iekārtu remonts (95.11, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67555811
+371 67558735
E-pasts
info@blitz.lv
CALIBRE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 21
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: GP2010)
Telefons
+371 29483242
DAIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 21
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Citu programmatūru tiražēšana (58.29, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67801140
+371 29212505
+371 67801140
E-pasts
dais@dais.lv
DAIS GRĀMATVEDĪBA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 21
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29212505
DC Kompetence, SIA
Rīga, Aizkraukles iela 21
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: GP2012, CSP)
Ēku būvniecība (41, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Specializētie būvdarbi (43, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Būvniecības un ainavu arhitektu pakalpojumi (81, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67362641
HONEYWELL Oy, Ārvalsts komersanta pārstāvniecība
Rīga, Aizkraukles iela 21-213
Būvniecības automātikas un ar to saistītās produkcijas imports un realizācija, kā arī autimatizēto rūpniecības sistēmu un ar to saistītās produkcijas attīstīšana piegāde un apkope. Firma tā pat veic ar nekustamo īpašumu saistītas tehniskās aparatūras remontu un apkopi.
INTEGRIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 21
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Specializētie projektēšanas darbi (74.10, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67558738
+371 29433474
E-pasts
info@integris.lv
Konsultāciju un informācijas birojs BIK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 21
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.9, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Tirgus un sabiedriskās domas izpēte (73.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67558744
+371 29498285
Latvijas Inovatoru apvienība
Rīga, Aizkraukles iela 21
sekmēt zināšanu virzītas sabiedrības izveidi Latvijā, veicinot pārdomātu inovācijas politiku valstī;uzlabot inovatoru un inovatīvo uzņēmumu sadarbības efektivitāti;pārstāvēt inovācijas procesu virzošu personu (inovatoru) kopīgās intereses saskarsmē ar valsts un pašvaldību iestādēm, publisko tiesību subjektiem un fiziskām personām Telefons
+371 29226377
Latvijas Tehnoloģiskais centrs, Nodibinājums
Rīga, Aizkraukles iela 21
Rosināt, veicināt un atbalstīt mazo un vidējo tehnoloģiski orientēto uzņēmumu veidošanos, kas izstrādā un īsteno augstas pievienotās vērtības produktus vai pakalpojumus, izmantojot pielietojamo zinātņu pētījumu praktisko rezultātus; sekmēt zinātņietilpīgas produkcijas ražošanu; sekmēt tehnoloģiju pārneses procesus; veicināt sadarbību starp pētnieciskām iestādēm un komercsabiedrībām; veicināt starptautisko sadarbību uzņēmējdarbības un zinātnes komercializācijas jomā; sekmēt mazo un vidējo tehnoloģiski orientēto uzņēmumu izaugsmi, piedaloties nacionālos un starptautiskos inovatīvo darbību veicinošos projektos; piesaistīt ziedojumus minēto mērķu sasniegšanai; sabiedriskā labuma darbības izglītības, zinātnes un vides aizsardzības jomā. Telefons
+371 67557919
+371 29233306
Latvijas Termogazifikācijas asociācija
Rīga, Aizkraukles iela 21
Apvienot ar Termogazifikācijas procesa izmantošanu saistītas organizācijas un fiziskas personas vienā organizācijā.
Pārstāvēt Termogazifikācijas Asociācijas biedrus attiecībās ar valsti, pašvaldībām kā arī citām iestādēm un organizācijām.
Apvienot asociācijas un citas organizācijas, kuras veicina vietējo, dabas atjaunojamo energoresursu (AER) sekmīgāku izmantošanu.
Sekmēt Latvijas normatīvās bāzes sakārtošanu AER izmantošanas sfērā.
Mazināt Latvijas energoatkarību no energoresursu importa.
Veicināt zinātniskās aktivitātes AER izmantošanas sfērā, kā arī vietējo izgudrotāju - praktiķu darbību.
Veicināt reģionālo attīstību, veidojot jaunas darba vietas.
Sekmēt Biedrībai piekritīgo nacionālo programmu īstenošnu un izstrādāt citas programmas.
MAGNETONS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību zinātniskā ražošanas firma
Rīga, Aizkraukles iela 21
Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana (25.99, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67558684
MAKETIKA, SIA
Rīga, Aizkraukles iela 21
Plastmasas iepakojuma ražošana (22.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Cita veida izdevumu iespiešana (18.12, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29240685
Mikro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas zinātniskais ražošanas uzņēmums
Rīga, Aizkraukles iela 21
Metālizstrādājumu cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.74, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67139751
OSI laboratorijas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 21
Pārējo pētījumu un eksperimentālo izstrāžu veikšana dabaszinātnēs un inženierzinātnēs (72.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67801875
RC-CARBON, SIA
Rīga, Aizkraukles iela 21
Lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana (30.30, versija 2.0) (Avots: GP2012, CSP)
Telefons
+371 29489049
RCE, SIA
Rīga, Aizkraukles iela 21
Nodrošināšana ar personālu uz laiku (78.20, versija 2.0) (Avots: GP2011)
Telefons
+371 29489049
RS Baltija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 21
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: GP2013, CSP)
Telefons
+371 29498285
E-pasts
rsbaltija@tvnet.lv
Taiho Latvijas fonds
Rīga, Aizkraukles iela 21
Stimulēt jaunu ārstniecības līdzekļu pētījumus un attīstību Latvijā;atbalstīt medicīnas, ķīmijas, biotehnoloģijas, bioķīmijas, farmakoloģijas, farmācijas, ražošanas tehnoloģijas, priekšklīnisko un klīnisko pārbaužu zinātniskos pētījumus. Telefons
+371 29153226
Ultrain, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Aizkraukles iela 21