• lv

2. līnija, Jūrmala


Collatis viribus, Burāšanas sporta vienības fonds
Jūrmala, 2. līnija 8A - 5
Popularizēt un attīstīt burāšanas sportu Latvijā; Apmācīt bērnus un jauniešus airēšanā, burāšanā un jūrniecībā; Atbalstīt profesionālo burāšanas sportu. Telefons
+371 25909918
Jūrmalas Pensionāru biedrība
Jūrmala, 2. līnija 8A - 3
Sabiedriska labuma darbība:Jūrmalas pensionāru integrēšana sabiedrībā, to izglītošana veselīga dzīvesveida jautājumos;palīdzības sniegšana sociāli mazaizsargātiem pensionāriem;kultūras pasākumu organizēšana, pensionāru dzīves kvalitātes uzlabošanai.