• lv

18. novembra iela, Rēzekne


AINĀRS ŽJ, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, 18. novembra iela 1 - 6
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
Aleantro, IK
Rēzekne, 18. novembra iela 1A - 3
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
AUSTRUMI PB, Pilnsabiedrība
Rēzekne, 18. novembra iela 16
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: VID)
AUTONOMĀ EVAŅĢĒLISKĀS TICĪBAS KRISTIEŠU DRAUDZE "DRAUDZE VISAI ĢIMENEI"
Rēzekne, 18. novembra iela 41
Pasludināt Kristus Evaņģēliju visiem cilvēkiem un darīt par mācekļiem, tos, kas tic
Pasludinot Kristus Evaņģēliju, dot cerību un jēgu cilvēkiem dzīvei šodien un nākotnei
Apmierināt vietējo iedzīvotāju interesi dzirdēt Dieva Vārda - Bībeles sludināšanu
Popularizēt kristīgās morāles un ētikas normas indivīdam, ģimenei, sabiedrībai
nodarboties ar labdarību
Ar savu darbību veicināt kristīgām konfesijām izprast Kristus Evaņģēlija mērķi, kas augstāks nekā konfesiju atšķirības
Berga Nams, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, 18. novembra iela 2A
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29464741
BK TRANSPORTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, 18. novembra iela 2A
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: GP2009, CSP)
Telefons
+371 65233069
DONATS-1, Mednieku biedrība
Rēzekne, 18. novembra iela 16
Medību organizēšana un veikšana
DZELMA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, 18. novembra iela 17 - 1
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Avots: GP2010, CSP)
Telefons
+371 65230776
Edenta Pluss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, 18. novembra iela 41
Zobārstu prakse (86.23, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29113984
ELEGANCE VD, IK
Rēzekne, 18. novembra iela 41-246
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64625298
EURO BŪVE GROUP, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, 18. novembra iela 12 - 14
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64628810
GABRIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, 18. novembra iela 17 - 1
Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11, versija 2.0) (Avots: GP2010, CSP)
GOLD, Zelča individuālais uzņēmums
Rēzekne, 18. novembra iela 1a-5
tirdznieciski,statrpniecība Telefons
+371 64624190
GRANDIS PROJEKTI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, 18. novembra iela 12A - 6
Apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība (66.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64621199
Izglītības un inovāciju centrs "LoDe"
Rēzekne, 18. novembra iela 12A - 41
Atbalstīt inovācijas un veicināt sabiedrības inovatīvo darbību.Sniegt atbalstu zinātnes, inovācijas un uzņēmējdarbības attīstībai, veicinot pētniecību un tehnoloģiju pārnesi, sekmējot praktiskas ievirzes pētījumus, atbalstot jaunu uzņēmumu veidošanos un atvieglojot finanšu resursu pieejamību.Attīstīt un veicināt juridisko pakalpojumu kvalitāti un pieejamību.Sekmēt tradīciju atjaunošanu un turpināšanu, kā arī aktīvi iesaistīties novada kultūras dzīvē.Realizēt interešu (neformālās un profesionālās) izglītības programmas, veicināt mūžizglītības pieejamību sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām, konkurētspējas palielināšanai un nodarbinātības veicināšanai.Īstenot jauniešu un pieaugušo izglītības programmas.Sniegt informatīvo, konsultatīvo un sociālo atbalstu lokālajā līmenī (t. sk. juridiskas konsultācijas), pievēršot īpašu uzmanību sociālās atstumtības riska grupu pārstāvjiem, t.sk. bezdarbniekiem un personām ar īpašām vajadzībām.Organizēt jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, popularizēt brīvprātīgo darbu un rīkot nometnes.Izstrādāt un realizēt projektus sociālajās, izglītības, uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanas jomās.Attīstīt un veicināt iedzīvotāju vidū pilsoniskās sabiedrības veidošanos.Stiprināt partnerību lokālajā un reģionālajā līmenī ar NVO, valsts iestādēm, kā arī veicināt jaunas sadarbības formas profesionālās pieredzes gūšanas nolūkos Eiropas līmenī.Organizēt izglītojoša rakstura braucienus Latvijā un ārpus tās robežām.Sekmēt jebkura veida aktivitātes latgaliskās pašapziņas celšanai.Popularizēt veselīgu dzīvesveidu. Telefons
+371 29357690
JĀLVE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, 18. novembra iela 41
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Telefons
+371 64622341
Jauniešu klubs STILL
Rēzekne, 18. novembra iela 33
Veicināt jauniešos pilsoniski aktīvā, sabiedriski lietderīgā un veselīgā dzīves veida iemaņu rašanos, organizējot atbilstoša satura pasākumus, apmācības, akcijas, nometnes, kā arī popularizējot pozitīvo pieredzi.Rosināt jauniešos personības radošo izaugsmi un drošākas uzvedības modeļu izvēli, balstoties uz humānismu, demokrātiskuma un tiesiskuma principiem. Telefons
+371 29340483
Katrianna, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, 18. novembra iela 12A - 12
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26625502
KM Industry, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, 18. novembra iela 12 - 6
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Kronuks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, 18. novembra iela 2A
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: GP2013)
Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.99, versija 2.0) (Avots: GP2013, CSP)
Telefons
+371 29222930
LATEL MONTĀŽA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, 18. novembra iela 6
Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64622394
+371 64625657
LATGALES REĢIONĀLĀ TELEVĪZIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, 18. novembra iela 41
Televīzijas programmu izstrāde un apraide (60.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 64622859 Ziņu dienests
E-pasts
lrt.zinas@lrtv.lv
LATGALES REKLĀMAS DARBNĪCA, Individuālais uzņēmums
Rēzekne, 18. novembra iela 16
Reklāma (74.40, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29491166
E-pasts
juris.saukans@gmail.com
Latgales sabiedrības aģentūra
Rēzekne, 18. novembra iela 16
Sekmēt Latgales plašsaziņas līdzekļu izaugsmi, tā veicinot sabiedrībai svarīgu lēmumu popularizēšanu un radošu ideju īstenošanu. Telefons
+371 26373375
L.M.R.A., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, 18. novembra iela 12 - 27
Avīžu un kancelejas piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.62, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29944362
MAXIMUMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, 18. novembra iela 26
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29427521
MDD C, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, 18. novembra iela 12B - 42
Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana (25.99, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26182112
ONE TO ONE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, 18. novembra iela 12 - 27
Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.89, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29944362
Profitline Management, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, 18. novembra iela 17 - 1
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: GP2010)
Citur neklasificēta izglītība (85.59, versija 2.0) (Avots: GP2010, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26537041
Projektēšanas Birojs AUSTRUMI, SIA
Rēzekne, 18. novembra iela 16
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64621199