• lv

1. līnija, Cimoškas, Krāslavas pagasts, Krāslavas novads