• lv

1. Krūmu iela, Ječi, Dunikas pagasts, Rucavas novads