• lv

1. Ķiršu iela, Ječi, Dunikas pagasts, Rucavas novads