• lv

1. Dīķu iela, Ječi, Dunikas pagasts, Rucavas novads