• lv

1. Ceriņu iela, Ječi, Dunikas pagasts, Rucavas novads