• lv

1. Bērzu iela, Ječi, Dunikas pagasts, Rucavas novads