• en

Salacgrīvas novads, Ainažu pagasts


AJ MEDNIEKI, SIA
Salacgrīvas nov., Ainažu pag., "Mednieki"
Sawmilling and planing of wood (16.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29113359
Cirslis, SIA
Salacgrīvas nov., Ainažu pag., Mērnieki, "Mērnieki 3" - 9
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: SRS)
Legal activities (69.10, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29178138
DANDIJS UN BO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Salacgrīvas nov., Ainažu pag., "Mērnieki"
Sawmilling and planing of wood (16.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 64045258
+371 29483590
DĀRZIŅI, Limbažu rajona Ainažu pagasta zemnieku saimniecība
Salacgrīvas nov., Ainažu pag., "Dārziņi"
lopkopība
graudaugu kultūru un sakņaugu kultūru audzēšana
Dzintarlāse, Biedrība
Salacgrīvas nov., Ainažu pag., Mērnieki, "Mērnieki 3" - 9
līdzsvarotas kultūrvides attīstība un garīgo vērtību popularizācija sabiedrībā;izglītības atbalsta iniciatīvu veicināšana;paaudžu sadarbības stiprināšana, sociālās atstumtības mazināšana, pilsoniskās sabiedrības attīstības veicināšana;dialoga veidošana starp Biedrības pārstāvēto sabiedrības loku un dažādām valsts un pašvaldības varas pārstāvniecībām;uz vajadzībām balstītu ideju realizēšana, veicinot aktīvu iedzīvotāju iesaistīšanossabiedriskājā dzīvē;veicināt Biedrības biedru iesaistīšanos NVO partnerībās vietējā un reģionālajā līmenī. Telephone
+371 26183757
Extreme Fishing Europe, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Salacgrīvas nov., Ainažu pag., Mērnieki, "Mērnieki 2" - 1
Non-specialised wholesale trade (46.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29539350
GRANTSMEDNIEKI, SIA
Salacgrīvas nov., Ainažu pag., "Mednieki"
Operation of gravel and sand pits; mining of clays and kaolin (08.12, version 2.0) (Source: SRS)
Ķīļmeži, SIA
Salacgrīvas nov., Ainažu pag., "Muižnieki"
Support services to forestry (02.40, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 64281199
KUIVIŽI, Mednieku klubs
Salacgrīvas nov., Ainažu pag., "Zaļumnieki"
1.Attīstīt Medību likumam un medību noteikumiem atbilstošu medību saimniecību;2.Organizēt medības, popularizēt medību faunas racionālu izmantošanu un rīkot medību trofeju izstādes;3.Organizēt metodisko un praktisko sadarbību ar Latvijas un ārvalstu mednieku klubiem, organizācijām, uzņēmumiem un privātpersonām. Telephone
+371 28342277
Leišuri, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Salacgrīvas nov., Ainažu pag., "Punči" - 4
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26593731
MEDNIEKI, Ainažu lauku teritorijas A.Jēgera zemnieku saimniecība
Salacgrīvas nov., Ainažu pag., "Mednieki"
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 29113359
MERC, Ainažu pilsētas lauku teritorijas Mārča Kalniņa zemnieku saimniecība
Salacgrīvas nov., Ainažu pag., "Avotkalni"
lopkopība
Mērnieki 4
Salacgrīvas nov., Ainažu pag., Mērnieki, "Mērnieki 4" - 7
Nodrošināt tās pārvaldīšanā un/vai apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo māju pienācīgu pārvaldīšanu, uzturēšanu, koplietošanas telpu un kopējo komunikāciju, piemājas teritorijas uzturēšanu, apsaimniekošanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvojamo namu, koplietošanas telpu, piemājas teritorijas, komunikācijas izmantošanu un uzturēšanu.Biedrībai ir tiesības veikt citu saimniecisko darbību, lai sasniegtu Biedrības mērķi. Telephone
+371 26666003
MEŽSTRAUTI, Limbažu rajona Ainažu pilsētas zemnieku saimniecība
Salacgrīvas nov., Ainažu pag., "Mežstrauti"
lopkopībalaukkopībamežizstrāde
Muižnieks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Salacgrīvas nov., Ainažu pag., "Muižnieki"
Support services to forestry (02.40, version 2.0) (Source: SRS)
Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment (46.73, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 64281199
ROFLOOR, SIA
Salacgrīvas nov., Ainažu pag., "Jaunzariņi"
Floor and wall covering (43.33, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29114715
RŪGUMI, Limbažu rajona Ainažu lauku teritorijas Ingus Tomsona zemnieka saimniecība
Salacgrīvas nov., Ainažu pag., "Akmeņkalni"
mežizstrāde
SAND ACCESSORIES, SIA
Salacgrīvas nov., Ainažu pag., "Vecpuriņi"
Manufacture of luggage, handbags and the like, saddlery and harness (15.12, version 2.0) (Source: SRS)
SAND ARCHITECTURE AND DESIGN, SIA
Salacgrīvas nov., Ainažu pag., "Vecpuriņi"
Architectural activities (71.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
P 28390565
E-mail
adsalacgriva@gmail.com
SAND ENGINEER, SIA
Salacgrīvas nov., Ainažu pag., "Vecpuriņi"
Engineering activities and related technical consultancy (71.12, version 2.0) (Source: SRS)
SAND INNOVATIONS, SIA
Salacgrīvas nov., Ainažu pag., "Vecpuriņi"
Engineering activities and related technical consultancy (71.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
TARISON, SIA
Salacgrīvas nov., Ainažu pag., "Būvnieki"
Logging (02.20, version 2.0) (Source: CSB)
Crop and animal production, hunting and related service activities (01, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Forestry and logging (02, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Fishing and aquaculture (03, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Mining of coal and lignite (05, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Extraction of crude petroleum and natural gas (06, version 2.0) (Source: ZO.LV)
TERĒZE 2002, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Salacgrīvas nov., Ainažu pag., Mērnieki, "Mērnieki 4" - 2
Other retail sale in non-specialised stores (47.19, version 2.0) (Source: SRS)
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating (47.11, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 26666003
TERRA LOGISTICS, SIA
Salacgrīvas nov., Ainažu pag., Mērnieki, "Mērnieki 2" - 1
Other accommodation (55.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29539350
VĀRPAS, Ainažu lauku teritorijas zemnieku saimniecība
Salacgrīvas nov., Ainažu pag., "Vārpas"
lopkopība
VARŽI, Limbažu rajona Ainažu pagasta zemnieku saimniecība
Salacgrīvas nov., Ainažu pag., "Varži"
lauksaimniecība
mežizstrāde
VECPURIŅI, Limbažu rajona Ainažu pilsētas zemnieku saimniecība
Salacgrīvas nov., Ainažu pag., "Vecpuriņi"
Mixed farming (01.50, version 2.0) (Source: SRS)
Viesu nams "Melnupītes", SIA
Salacgrīvas nov., Ainažu pag., "Vītoliņi"
Holiday and other short-stay accommodation (55.20, version 2.0) (Source: AR2015)
Hotels and similar accommodation (55.10, version 2.0) (Source: CSB)
VĪKSNAS, Limbažu rajona Ainažu pagasta zemnieku saimniecība
Salacgrīvas nov., Ainažu pag., "Vīksnas"
piena - gaļas lopkopība
mežizstrāde
VĪTOLI, Limbažu rajona Ainažu pilsētas zemnieku saimniecība
Salacgrīvas nov., Ainažu pag.
lauksaimniecība
lopkopība
zivjkopība
mežizstrāde
tirdzniecība
kokapstrāde
transporta pakalpojumi