• en

Rucavas novads, Dunikas pagasts, Ječi, 1. Dīķu iela