• en

Preiļu novads, Aizkalnes pagasts

56° 12' 40.15872", 26° 44' 41.54388"

1 DŽERIŅI, Aizkalnes pagasta zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Aizkalnes pag., Aizkalne
lauksaimniecības produktu ražošana Telephone
+371 65354652
Aizkalne, Sabiedriskais centrs
Preiļu nov., Aizkalnes pag., Aizkalne, Raiņa iela 6
Veicināt demokrātiskas un pilsoniskas sabiedrības attīstību;Veicināt pahasta iedzīvotāju iekļaušanos sabiedriskajos procesos;Sekmēt cilvēku ar īpašām vajadzībām integrēšanos sabiedrībā;Sekmēt ģimeņu stiprināšanu un jaunatnes aktivizēšanu un iesaistīšanu sabiedriskajos procesos;Veicināt pieaugušo mūžizglītību, sniegt vispusīgu informāciju par lauku iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem, organizēt kursus, seminārus, pieredzes apmaiņas braucienus.Veicināt un popularizēt vides sakopšanu un saglabāšanu, kultūras un garīgās vides attīstību pagastā. Telephone
+371 29988509
AIZKALNES STRAUTIŅI, Zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Aizkalnes pag.
lauksaimniecības produkcijas ražošana, realizācija, pārstrāde
AIZKALNES VISSVĒTĀS DIEVMĀTES AIZMIGŠANAS PAREIZTICĪGO DRAUDZE
Preiļu nov., Aizkalnes pag., Aizkalne, "Aizkalnes pareizticīgo baznīca"
Mērķis ir, lai pareizticīgie kristieši, apvienojušies kristīgā ticībā, lūgšanās, Noslēpumos (Sakramentos), Kristus mācībā un Baznīcas disciplīnā, palīdzētu viens otram sasniegt dvēseles pestīšanu ar kristīgām pamācībām, tikumīgu dzīvi un kristīgu labdarību, rūpētos par sava klēra, draudzes vajadzībām un arī par visas Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vajadzībām.
AIZPURVI, Zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Aizkalnes pag., "Aizpurvi"
lauksaimniecības produktu ražošana
ALKSNĪŠI, Aizkalnes pagasta zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Aizkalnes pag., Pirmie Džeriņi, "Aizkalnes"
ASTRA, Aizkalnes pagasta zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Aizkalnes pag.
lauksaimniecības produkcijas ražošana, realizācija
AUSEKLĪTIS-93, Zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Aizkalnes pag., Pelečanka
lauksaimniecības produkcijas ražošana, realizācija
AVENĀJI, Aizkalnes pagasta zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Aizkalnes pag., Želvi
lauksaimniecības produktu ražošana
BABRI, Zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Aizkalnes pag.
lauksaimniecības produktu ražošana
BĒRZIŅI, Aizkalnes pagasta zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Aizkalnes pag.
lauksaimniecības produktu ražošana
BE un BE, SIA
Preiļu nov., Aizkalnes pag., Apšenieki, "Mazā Kalnu leja"
Manufacture of other food products n.e.c. (10.89, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26682971
Billib, SIA
Preiļu nov., Aizkalnes pag., Silinieki, "Spāres"
Renting and leasing of cars and light motor vehicles (77.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Būsim kopā !
Preiļu nov., Aizkalnes pag., Raudauka, "Raudauka"
veicināt veselīgu un videi draudzīgu dzīves veidu;attīstīt sporta aktivitātes un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem;veicināt interešu izglītību un mūžizglītību;veicināt lauku teritorijās dzīvojošo iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes un sociālo līdztiesību;piedalīties vietējās lauku teritorijas attīstībā un vides sakārtošanā;labdarības un sabiedrisko pasākumu organizēšana un atbalsts;harmoniska ģimenes kopšana un popularizēšana;kopīga projektu īstenošana un sadarbība ar Latvijas un ārvalstu organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem
Compet Line, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Preiļu nov., Aizkalnes pag., Aizkalnieši, "Cerības"
Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories (45.31, version 2.0) (Source: AR2014, CSB)
Agents involved in the sale of a variety of goods (46.19, version 2.0) (Source: AR2014)
DADŽI, Aizkalnes pagasta J.Šņepsta zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Aizkalnes pag., Raipole, "Dadži"
Telephone
+371 65354638
Dēkaiņi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Preiļu nov., Aizkalnes pag., Kudļi, "Andreji"
Travel agency activities (79.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Renting and leasing of recreational and sports goods (77.21, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 26442535
E-mail
dekaini@inbox.lv
DĪĶU MĀJAS, Aizkalnes pagasta zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Aizkalnes pag., Raudauka
lauksaimniecības produktu ražošana
DIŽARĀJI, Aizkalnes pagasta zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Aizkalnes pag., Aizkalnieši
Dream catchers
Preiļu nov., Aizkalnes pag., Želvi, "Ielejas"
1. Sabiedrisku alternatīvu pasākumu organizēšana.2. Kultūras, mūzikas un mākslas performanču veidošana.3. Veicināt veselīgu un videi draudzīgu dzīves veidu.4. Tālākas izglītības iespēju paplašināšana.
DRUVAS, Aizkalnes pagasta zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Aizkalnes pag., "Druvas"
Duplets i, Mednieku biedrība
Preiļu nov., Aizkalnes pag., Mazie Šņepsti, "Kaktiņi"
Nodrošināt saviem biedriem, korektas un likumīgas medības šim nolūkam izmantojamā teritorijā;Attīstīt nenoplicinošu medību saimniecību;Iesaistīt savus biedrus medījamo dzīvnieku aizsardzībā, vairošanā un populāciju bagātināšanā;Organizēt likumīgu un noteikumiem atbilstošu medīšanu un makšķerēšanu, pareizu medīšanas un makšķerēšanas veidu pielietošanu;Izkopt un pilnveidot medību makšķerēšanas ētiku;Pārstāvēt mednieku intereses un iniciatīvu valsts institūcijās, organizācijās;Palīdzēt valsts iestādēm apkarot nelikumīgu medniecību. Telephone
+371 29396610
Dzērves, Biedrība
Preiļu nov., Aizkalnes pag., Aizkalne, Parka iela 4 - 4
1. Attīstīt un popularizēt aktīvu dzīves veidu un atpūtu lauku iedzīvotāju vidū.2. Veicināt iedzīvotāju piedalīšanos valsts attīstības procesā.3. Dabas aizsardzība un, ja iespējams, zvēru dārza izveide.4. Šajos procesos aktīvi iesaistīt bērnus un jauniešus. Telephone
+371 26089482
DZĪVO RAIBI
Preiļu nov., Aizkalnes pag., Strodopole, "Olūti"
veicināt veselīgu un videi draudzīgu dzīves veidu;attīstīt sporta aktivitātes un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem;veicināt interešu izglītību un mūžizglītību;lauku teritorijās dzīvojošo iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes un sociālās līdztiesības veicināšana;piedalīties vietējās lauku teritorijas attīstībā un vides sakārtošanā Telephone
+371 20270949
ELKŠŅI, Zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Aizkalnes pag.
lauksaimniecības produktu ražošana
EZERIŅI, Zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Aizkalnes pag., "Ezeriņi"
lauksaimniecības produktu ražošana
EZERNIEKI, Aizkalnes pagasta zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Aizkalnes pag., Pilišku s., "Ezernieki"
Futbola biedrība Cīņasspars
Preiļu nov., Aizkalnes pag., Kudļi, "Andreji"
1. Popularizēt futbolu Latvijā un ārvalstīs;2. Organizēt futbola pasākumus;3. Veicināt jaunatnes iesaistīšanu futbolā;4. Organizēt dažādas futbola sacensības. Telephone
+371 26328112
JASMUIŽA, Aizkalnes pagasta medību sporta un atpūtas biedrība
Preiļu nov., Aizkalnes pag., Aizkalne
Other sporting activities (92.62, version 1.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 65354631
JASMUIŽA, Aizkalnes pagasta zemnieku saimniecība
Preiļu nov., Aizkalnes pag., "Jasmuiža"