• en

Ozolnieku novads, Salgales pagasts, Emburga, 1. maija iela


CEĻMALNIEKI, Jelgavas rajona Glazjeva individuālais uzņēmums
Ozolnieku nov., Salgales pag., Emburga, 1. maija iela 6-13
lauksaimniecības preču ražošana, iegāde, pārstrādesabiedriskā ēdināšanas tīklu organizēšanatirdzniecība ar pašu ražotām precēm
ELTOYS LV, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ozolnieku nov., Salgales pag., Emburga, 1. maija iela 6 - 13
Renting and leasing of recreational and sports goods (77.21, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
Emburga
Ozolnieku nov., Salgales pag., Emburga, 1. maija iela 5 - 8
Sekmēt sociālās infrastruktūras attīstību Sidrabenes pagastā;Veicināt iedzīvotāju sadarbību;Veicināt tradīciju saglabāšanu.
Jelgavas rajona Sidrabenes pagasta Ulda Lonerta "Avotu" zemnieku saimniecība
Ozolnieku nov., Salgales pag., Emburga, 1. maija iela 6 - 14
Telephone
+371 29426609
+371 29215700
Jelgavas un Ozolnieku novadu arodorganizācija
Ozolnieku nov., Salgales pag., Emburga, 1. maija iela 9
Telephone
+371 29140842
Mediācijas arbitrāža
Ozolnieku nov., Salgales pag., Emburga, 1. maija iela 7
E-mail
info@tiesvediba.org
SBLC Trakie bebri, Nodibinājums
Ozolnieku nov., Salgales pag., Emburga, 1. maija iela 7
organizēt un atbalstīt bērnu, jauniešu un jauno ģimeņu sporta un brīvā laika aktivitātes Rīgas un Latvijas iedzīvotājiem;iesaistīt bērnus, jauniešus un jaunās ģimenes ar ierobežotām iespējām/ īpašām vajadzībām, Nodibinājuma īstenotajās un atbalstītajās sporta un brīvā laika aktivitātēs;veicināt interesi par aktīva, veselīga, videi draudzīga brīvā laika pavadīšanu;popularizēt fizisko kultūru un sportu kā veselīga dzīves veida sastāvdaļu;iesaistīt iedzīvotājus regulārās fiziskās kultūras un sporta nodarbībās, veicināt cilvēku vispusīgu fizisko un garīgo attīstību;organizēt un piedalities dažāda līmeņa, tais skaitā bērnu, jauniešu sporta sacensības, pasākumus un nodrošināt šo sporta sacensību informatīvo, finansiālo, materiālo un metodisko bāzi;piedalīties nacionālo un starptautisko nevalstisko organizāciju rīkotajās sporta sacensībās, kultūras pasākumos, veicināt starptautisko sadarbību;veikt sabiedriskā labuma darbību, organizējot un atbalstot bērnu, jauniešu un pieaugušo sporta un brīvā laika pavadīšanas iespējas;veikt citas aktivitātes, kas vērstas uz statūtos noteikto mērķu sasniegšanu Telephone
+371 26170460
DZINTARS UN CO, Jelgavas rajona sabiedrība ar ierobežotu atbildību komercfirma
Jelgavas rajons, Sidrabenes pagasts, Emburga, 1. maija iela 5
Terminated 27.12.1996
tirdzniecības starpniecība
mārketings
reklāma
lauksaimniecības preču ražošana, iegāde, pārstrāde un realizācija
u.c. statūtos paredzētā darbība
ĒVELE, Jelgavas rajona Šahurova individuālais celtniecības uzņēmums
Jelgavas rajons, Sidrabenes pagasts, Emburga, 1. maija iela 4
Terminated 25.05.2004
visu veidu celtniecības darbi
kokapstrāde
* darījumi ar īpašumu, novērtēšana
Telephone
+371 63056382
JURIS DUPLINSKIS AUTO, Individuālais komersants
Ozolnieku nov., Salgales pag., Emburga, 1. maija iela 6-16
Terminated 10.12.2014
Other passenger land transport n.e.c. (49.39, version 2.0) (Source: CSB)
LIEPAS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību komercfirma
Jelgavas rajons, Sidrabenes pagasts, Emburga, 1. maija iela 6
Terminated 19.12.1997
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācija
Zuboviča Jelgavas rajona zemnieku saimniecība
Jelgavas rajons, Sidrabenes pagasts, Emburga, 1. maija iela 6-12
Terminated 21.04.1992
lauksaimniecība