• en

Olaines novads


01.01.05, SIA
Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4
Business and other management consultancy activities (70.22, version 2.0) (Source: AR2013, CSB)
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (74.90, version 2.0) (Source: AR2013)
Telephone
+371 29987769
01.01.12, SIA
Olaines nov., Olaine, Rūpnīcu iela 4
2A AUTO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, Meža iela 7 - 89
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29128851
31, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Olaines nov., Olaine, Zemgales iela 28 - 12
Other retail sale not in stores, stalls or markets (47.99, version 2.0) (Source: CSB)
3D Metall, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Olaines nov., Olaine, Zemgales iela 23 - 25
Manufacture of metal structures and parts of structures (25.11, version 2.0) (Source: AR2014, CSB)
3XS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Olaines nov., Olaine, Jelgavas iela 26 - 38
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: CSB)
4 K, SIA
Olaines nov., Olaine, Parka iela 6 - 22
Floor and wall covering (43.33, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 28636332
4 Sienas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, Pionieru iela 61
Joinery installation (43.32, version 2.0) (Source: AR2014)
Sale of cars and light motor vehicles (45.11, version 2.0) (Source: AR2014)
Other specialised construction activities n.e.c. (43.99, version 2.0) (Source: CSB)
A-73
Olaines nov., Olaine, Zeiferta iela 1 - 52
apvienot galda tenisa sporta veida interesentus;popularizēt galda tenisa veidu un attīstīt to;radīt apstākļus biedrības biedriem regulārām treniņu nodarbībām;izstrādāt treniņu procesa rekomendācijas;sniegt metodoloģisko un praktisko palīdzību uzņēmumiem, sporta un mācību iestādēm darts sporta veida sacensību organizēšanā;palielināt galda tenisa spēlētāju skaitu Latvijā, iesaistot pēc iespējas vairāk jaunus galda tenisa spēlētājus, neatkarīgi no sportiskās sagatavotības, vecuma, dzimuma, politiskajiem uzskatiem vai citiem kritērijiem;veicināt izcilu spēlētāju sagatavošanu ar mērķi veiksmīgi piedalīties Latvijas Republikas mēroga un starptautiskajās sacensībās;veicināt sadarbību ar valsts institūcijām, citām juridiskām un fiziskām personām, kā arī veicināt sadarbību starptautiskā līmenī izvirzīto mērķu sasniegšanai;iestāties Latvijas Galda tenisa Organizācijas sastāvā un piedalīties tās darbībā;organizēt galda tenisa sacensības;pieredzes apmaiņa ar citām līdzīgām organizācijām Telephone
+371 29352398
A8 partija, Politiskā partija
Olaines nov., Olaines pag., Medemciems, Torņa iela 40
Latvijas valstiskuma stiprināšana;Reģionālās attīstības veicināšana, lai arī ārpus lielajām pilsētām dzīvojošo labklājība tuvotos Eiropas Savienības attīstītāko dalībvalstu līmenim;Racionālas un profesionālas saimnieciskās darbības nodrošināšana pašvaldībās, lai efektīvi izmantotu vietējos resursus un Eiropas Savienības radītās iespējas pašvaldību teritorijās dzīvojoši nodarbinātības un labklājības veicināšanai, kā arī harmoniskai reģiona attīstībai. Telephone
+371 25980813
+371 29205856
E-mail
a8@a8.lv
A & A Engineering, SIA
Olaines nov., Olaine, Zemgales iela 21 - 32
Translation and interpretation activities (74.30, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 25954126
Abdullah trading and resturant, SIA
Olaines nov., Olaine, Zemgales iela 8 - 42
Other transportation support activities (52.29, version 2.0) (Source: SRS)
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 20531204
E-mail
Transunion.sia@yandex.ru
ĀBELE O, kooperatīvā dārzkopības sabiedrība
Olaines nov., Olaines pag., Dāvi, "Ābele O 135"
Activities of other membership organisations n.e.c. (94.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 67364475
+371 29452844
ABERDINE, SIA
Olaines nov., Olaine, Jelgavas iela 22 - 6
Site preparation (43.12, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29623505
+371 29618204
Abi Buliņi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Olaines nov., Olaines pag., Stūnīši, "Stacija Baloži 2" - 6
Retail sale of fruit and vegetables in specialised stores (47.21, version 2.0) (Source: AR2014)
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: CSB)
ABoks, SIA
Olaines nov., Olaine, Stacijas iela 24 - 31
Other building completion and finishing (43.39, version 2.0) (Source: AR2015)
Ābolītis, Atbalsta grupa
Olaines nov., Olaine, Parka iela 5
apvienot un atbalstīt Olaines pilsētas dzīvojošās ģimenes, kurās ir bērni ar attīstības un nopietniem veselības traucējumiem, sekmēt to integrēšanu sabiedrībā;
ABRAZO-MM, SIA
Olaines nov., Olaines pag., Dāvi, "Stars 28"
Other retail sale in non-specialised stores (47.19, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29441101
Abrene
Olaines nov., Olaine, Zeiferta iela 3-7
Ģeogrāfiskas, apdzīvotās vietas Abrene (Krievijas dotais nosaukums - Pitalova) tiesiskā, vēsturiskā un politiskā statusa izvērtēšana;Abrenes vēsturiskas informācijas apkopošana un izpēte;semināru, simpoziju, konferenču organizēšana un vadīšana par Abrenes jautājumiem;rakstisku un elektronisku informācijas avotu veidošana par Abrenes vēsturi, statusu un vietu mūsdienu starptautiskajā vidē un nozīmi Latvijas kā valsts un Latviešu skatījumā;sabiedrības iepazīstināšana ar Abrenes aktuāliem jautājumiem;atbalstīt sociāli mazaizsargātās personas, kuras cietušas no Abrenes tiesiskā statusa maiņas;atbalstīt mazturīgos Latvijas zinātniekus Abrenes jautājumu izpētē;cita sabiedriskā un sabiedriskā labuma darbība. Telephone
+371 29567894
AB SAIMNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Olaines nov., Olaine, Parka iela 13 - 21
Other specialised construction activities n.e.c. (43.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29405079
AB-TOR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, Baznīcas iela 8 - 19
Retail sale via mail order houses or via Internet (47.91, version 2.0) (Source: CSB)
ABU AUTO, SIA
Olaines nov., Olaines pag., Stūnīši, Gaismas iela 4 - 44
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29190010
Acco, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Olaines nov., Olaine, Kūdras iela 27
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: CSB)
ACS Būve, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Olaines nov., Olaines pag., Medemciems, "VEF-Baloži 737"
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 67212062
Adams Baltija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Olaines nov., Olaines pag., Grēnes, "Jauntīreļi"
Agents specialised in the sale of other particular products (46.18, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29408817
ADBJ, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, Baznīcas iela 8 - 12
Wholesale of mining, construction and civil engineering machinery (46.63, version 2.0) (Source: CSB)
ADBO, SIA
Olaines nov., Olaines pag., Vaivadi, "Vaivadi 192"
AD Consulting, SIA
Olaines nov., Olaine, Stacijas iela 20 - 25
Addictive, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Olaines nov., Olaines pag., Jaunolaine, Meža iela 16 - 13
Advertising agencies (73.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Public relations and communication activities (70.21, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Advertising (73.1, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 22333381 Sintija Goba
E-mail
info@addictive.lv
A&D IDEJAS, SIA
Olaines nov., Olaines pag., Stīpnieki, "Tiltiņi 131/132"
Floor and wall covering (43.33, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Manufacture of other products of wood; manufacture of articles of cork, straw and plaiting materials (16.29, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Manufacture of imitation jewellery and related articles (32.13, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Roofing activities (43.91, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 28747293
E-mail
adidejas@gmail.com