• en

Lubānas novads


2-GBE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Lubānas nov., Lubāna, Celtnieku iela 3
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 28750039
Aborieši
Lubānas nov., Lubāna, Baznīcas iela 5
1. Atbalstīt un aktivizēt veselīga dzīvesveida un sporta aktivitātes Lubānas novadā.2. Uzlabot brīvā laika pavadīšanas iespējas Lubānas novada iedzīvotājiem.3. Veidot jaunu infrastruktūru Lubānā un sakārtot apkārtējo vidi.4. Veidot kultūras dzīvi vispusīgi attīstot cilvēka personību.5. Veikt novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un izpēti. Telephone
+371 26649344
Adris & KO, SIA
Lubānas nov., Lubāna, Parka iela 22 - 8
Removal services (49.42, version 2.0) (Source: AR2015, CSB)
Telephone
+371 28297356
ADZ-G, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Lubānas nov., Lubāna, Upes iela 32
Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy (69.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 22019394
AG & KV, SIA
Lubānas nov., Lubāna, Ozolu iela 14 - 18
Silviculture and other forestry activities (02.10, version 2.0) (Source: AR2015, CSB)
Logging (02.20, version 2.0) (Source: AR2015)
Support services to forestry (02.40, version 2.0) (Source: AR2015)
Wholesale of dairy products, eggs and edible oils and fats (46.33, version 2.0) (Source: AR2015)
Wholesale of sugar and chocolate and sugar confectionery (46.36, version 2.0) (Source: AR2015)
Telephone
+371 28765908
AIRĪTES, Indrānu pagasta P.Silabrieža zemnieku saimniecība
Lubānas nov., Indrānu pag., "Airītes"
lauksaimniecības produkcijas ražošana ,pārstrāde,realizācijamežizstrādekokmateriālu pārstrāde,realizācijamaksas pakalpojumitirdzniecībasabiedriskā ēdināšanatūrisma pakalpojumi
Aiviekstes klēts, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Lubānas nov., Indrānu pag., "Mazkalniņi"
Manufacture of fruit and vegetable juice (10.32, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26320202
Aiviekstes ozoli
Lubānas nov., Lubāna, Krasta iela 6
1. Atbalstīt un aktivizēt veselīga dzīvesveida un sporta aktivitātes Lubānas novadā.2. Uzlabot brīvā laika pavadīšanas iespējas Lubānas novada iedzīvotājiem.3. Veidot jaunu infrastruktūru Lubānā un sakārtot apkārtējo vidi.4. Veidot kultūras dzīvi vispusīgi attīstot cilvēka personību, piesaistot jauniešus dzīvei Lubānas novadā Telephone
+371 26649344
AKMENTIŅI, Indrānu pagasta zemnieku saimniecība
Lubānas nov., Indrānu pag., "Akmentiņi"
lauksaimniecība
Akmeņu parks "Vaidavas"
Lubānas nov., Indrānu pag., "Vaidavas"
1. Novada materiālā un nemateriālā kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana, saglabāšana un popularizēšana;2. Mūžizglītība;3. Pieredzes apmaiņa un sadarbība ar citiem novadiem un biedrībām;4. Jaunās paaudzes piesaistīšana dabas izzināšanai un aizsargāšanai. Telephone
+371 26565071
Alegri, SIA
Lubānas nov., Indrānu pag., "Brākales"
Translation and interpretation activities (74.30, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Manufacture of other builders' carpentry and joinery (16.23, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Other passenger land transport (49.3, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Translation and interpretation activities (74.3, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Travel agency, tour operator and other reservation service and related activities (79, version 2.0) (Source: ZO.LV)
Telephone
+371 28661982
Amabile, SIA
Lubānas nov., Lubāna, Latgales iela 30
Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating (47.11, version 2.0) (Source: AR2014, CSB)
Anodam, SIA
Lubānas nov., Indrānu pag., "Ozolsalas"
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 64807271
APOGI, Indrānu pagasta zemnieku saimniecība
Lubānas nov., Indrānu pag., "Apogi"
lauksaimniecības produkcijas ražošana, pārstrāde, realizācija;meža apsaimniekošana;mežizstrāde, kokapstrāde, kokmateriālu realizācija;tirdzniecība;ārējā ekonomiskā darbība;transporta pakalpojumi;starpniecība;sabiedriskā ēdināšana.
APOGI-6, Indrānu pagasta A.Stonkas zemnieku saimniecība
Lubānas nov., Indrānu pag., "Apogi-6"
lauksaimniecība
ARKLUPE, Indrānu pagasta P.Pomera zemnieku saimniecība
Lubānas nov., Indrānu pag., "Arklupe"
Raising of dairy cattle (01.41, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 20068650
A.Sluckis, IK
Lubānas nov., Lubāna, Sporta iela 15
Construction of water projects (42.91, version 2.0) (Source: CSB)
ATPŪTAS, Madonas rajona Indrānu pagasta zemnieku saimniecība
Lubānas nov., Indrānu pag., "Atpūtas"
ATVASĪTES, Indrānu pagasta zemnieku saimniecība
Lubānas nov., Indrānu pag., "Atvasītes"
lauksaimniecība
BEMBIJS, Madonas rajona D.Salenieces individuālais uzņēmums
Lubānas nov., Lubāna, Sporta iela 4
Other retail sale of new goods in specialised stores (47.78, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 64894043
Berlīne, IK
Lubānas nov., Indrānu pag., "Arklupe"
Manufacture of other builders' carpentry and joinery (16.23, version 2.0) (Source: CSB)
BĒRZULEJAS, Indrānu pagasta zemnieku saimniecība
Lubānas nov., Indrānu pag., "Bērzulejas"
lauksaimniecība
BESTLAND-L, IK
Lubānas nov., Indrānu pag., "Kalniņu mājas"
Landscape service activities (81.30, version 2.0) (Source: CSB)
BĻODĀRI, Indrānu pagasta zemnieku saimniecība
Lubānas nov., Indrānu pag., Meirāni, "Meldri"
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 64821930
Broņislavas Martuževas fonds RAKSTĪTĀJA
Lubānas nov., Indrānu pag., "Dārziņi 1"
Nodibinājuma mērķis ir atbalstīt un veicināt dzejnieces Broņislavas Martuževas, viņas dzimtas un likteņa līdzbiedru pamatvērtību uzturēšanu dzīvā kultūrvidē, t.sk.:1.radošā mantojuma saglabāšana, kopšana un izmantošana, Broņislavas Martuževas vērtību nostiprināšana;2.piemiņas vietu veidošana, kopšana, kultūrzīmju radīšana, vides kopšana;3.tēvzemes mācības stiprināšana, par moto izmantojot Broņislavas Martuževas vārdus: "Ak dzimtene, tu man sirds dziļumā";4.atbalsts latviskās dzīves ziņas un katolisko vērtību garīgās vertikāles harmoniskais līdzāspastāvēšanai;5.attiecību veidošana/uzturēšana ar kultūras un citu nozaru personībām, institūcijām, tautiešiem un cittautiešiem - Latvijā un ārvalstīs. Telephone
+371 29337282
Burtnieki, Indrānu pagasta zemnieku saimniecība
Lubānas nov., Lubāna, Upes iela 21
Capital company, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Lubānas nov., Indrānu pag., "Ilgas"
Agents involved in the sale of a variety of goods (46.19, version 2.0) (Source: SRS)
CEPURĪTES, Indrānu pagasta zemnieku saimniecība
Lubānas nov., Indrānu pag., "Cepurītes"
lauksaimniecība
CERĪBA, Lubānas pensionāru biedrība
Lubānas nov., Lubāna, Tilta iela 11
Aktīvi līdzdarboties pensionāru problēmu risināšanā;interesanti un patīkami pavadīt brīvo laiku;organizēt kopīgus kultūrmasu pasākumus;darboties kultūras nama pulciņos un pašdarbības kolektīvos, atklāt talantus;ar savu darbu un ierosmi atbalstīt pilsētas pasākumus un vajadzības;iesaistīties masu darba aktivizēšanā;dalīties savās prasmēs un apgūt jaunas;just atbildību par katru kolektīva biedru;kritiskos brīžos palīdzēt gan materiāli, gan morāli. Telephone
+371 28740844
CERIŅI, Indrānu pagasta zemnieku saimniecība
Lubānas nov., Indrānu pag., "Ceriņi"
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 64821930