• en

Dagdas novads, Asūnes pagasts


ĀBELĪTES, Zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Asūnes pag., Pļupova, "Ābelītes"
lauksaimniecības produktu ražošana
ĀBOLIŅI, Zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Asūnes pag., Kriņica
lauksaimniecības produktu ražošana
ALLAS, Asūnes pagasta zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Asūnes pag., Ferma, "Zemeņlauki"
Telephone
+371 65651332
Ašo kompānija, Jauniešu biedrība
Dagdas nov., Asūnes pag., Asūne, Skolas iela 12
Radīt labvēlīgus apstākļus dažādu sociālo grupu bērnu un jauniešu personības attīstībai, atbalstot to iniciatīvas un veicinot jauniešu līdzdalību sabiedriski nozīmīgos procesos vietējā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Telephone
+371 29246185
ASŪNES HES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Asūnes pag., Asūne, Kalna iela 1 - 17
Electrical installation (43.21, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29255834
ASŪNES SVĒTĀ KRUSTA PAGODINĀŠANAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Dagdas nov., Asūnes pag., Asūne, Miera iela 3
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu
AUSEKLIS, Asūnes pagasta zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Asūnes pag., Karaļova, "Auseklis"
Sawmilling and planing of wood (16.10, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 65661317
+371 29155440
AUTO CLUB, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Asūnes pag., Asūne, Kalna iela 1 - 1
Other personal service activities n.e.c. (96.09, version 2.0) (Source: SRS)
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29600071
BITĪTES, Asūnes pagasta zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Asūnes pag., Kovaļki, "Bitītes"
lauksaimniecības produktu ražošana
CELIŅI, Asūnes pagasta zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Asūnes pag., Račeva
ĒRKŠĶI, Zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Asūnes pag., Paukštova
lauksaimniecības produktu ražošana u.c.
Kareen, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Asūnes pag., Asūne, Kalna iela 1 - 1
Other business support service activities n.e.c. (82.99, version 2.0) (Source: SRS, CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 27184426 27184426
E-mail
sia.kareen@gmail.com
KRISTĪNE, Levaškovičas individuālais uzņēmums
Dagdas nov., Asūnes pag., Asūne
tirdzniecībaiepirkšanastarpniecībau.c. statūtos paredzētā darbība
LATGALES ZEME, Asūnes pagasta zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Asūnes pag., Ļutavci, "Latgales zeme"
lauksaimniecības produktu ražošana Telephone
+371 65651342
Mednieku kolektīvs "Asūne"
Dagdas nov., Asūnes pag., Asūne, Kalna iela 8
attīstīt nenoplicinošu medību saimniecību;apvienot medniekus medību organizēšanai un atpūtai;iesaistīt savus biedrus medījamo dzīvnieku un zivju aizsardzībā, vairošanā un bagātināšanā;izkopt un pilnveidot medību tradīcijas, pilnveidot medību un makšķerēšanas ētiku;pārstāvēt mednieku intereses, aizstāvēt viņu likumīgās prasības, intereses un iniciatīvu valsts, sabiedriskajās organizācijās un citur;palīdzēt valsts iestādēm apkarot malu medniecību un zvejniecību savā medību iecirknī. Telephone
+371 65651228
+371 26366706
Mēs-Asūnei
Dagdas nov., Asūnes pag., Asūne, Dārza iela 1
Veicināt sociāli-ekonomisko attīstību Asūnes pagasta teritorijā,veicināt iedzīvotāju izglītošanu un pieredzes apmaiņu,kultūras pilnveidošanu un lauku mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu,Asūnes teritorijas un ceļu labiekārtošanu,sporta attīstību,iesaistīties LIEDER programmā. Telephone
+371 26628684
Mežragi, Asūnes pagasta zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Asūnes pag., Račeva, "Mežragi"
Rūķīši, Asūnes pagasta zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Asūnes pag., Račeva, "Celiņi"
SAPŅUKALNS, Asūnes pagasta zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Asūnes pag., "Gorki"
SIA GENOVA LATGALES FILIĀLE
Dagdas nov., Asūnes pag., Butkoni, "Ošukalns"
STRAUTIŅI, Zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Asūnes pag., Mazie Zeizi
lauksaimniecības produktu ražošana
STROPI, Zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Asūnes pag., Asūne
lauksaimniecības produktu ražošana
Telephone
+371 65651257
TĪRUMI, Zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Asūnes pag., Paukštova
lauksaimniecības produktu ražošana u.c.
UPĪTES, Zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Asūnes pag., Paukštova
lauksaimniecības produktu ražošana u.c.
VĀRPA, Zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Asūnes pag., "Vārpa"
lauksaimniecības produktu ražošana
VIZMA, Zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Asūnes pag., Ferma
lauksaimniecības produktu ražošana u.c.
ASŪNE, Krāslavas rajona paju sabiedrība
Krāslavas rajons, Asūnes pagasts
Terminated 27.12.1993
lauksaimniecības produktu ražošana Telephone
+371 65651243
ASŪNES APTIEKA Vi-Ta, Krāslavas rajona V.Isakas indivivduālais uzņēmums
Dagdas nov., Asūnes pag., Asūne
Terminated 12.11.2015
Dispensing chemist in specialised stores (47.73, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 65651256
ASŪNES BŪVNIEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krāslavas rajons, Asūnes pagasts, Asūne
Terminated 19.12.1997
Sawmilling and planing of wood (16.10, version 2.0) (Source: CSB)
ASŪNES KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA, Pašvaldības uzņēmums
Krāslavas rajons, Asūnes pagasts
Terminated 18.07.2003
Management of real estate on a fee or contract basis (70.32, version 1.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 65651330