• en

Brocēnu novads, Brocēni


3DRoom, IK
Brocēnu nov., Brocēni, Skolas iela 23 - 47
Specialised design activities (74.10, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26079498
E-mail
viz3droom@gmail.com
65, IK
Brocēnu nov., Brocēni, Skolas iela 16 - 42
Retail sale of second-hand goods in stores (47.79, version 2.0) (Source: CSB)
80 dienas, SIA
Brocēnu nov., Brocēni, Lielcieceres iela 25 - 16
Travel agency activities (79.11, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26554330
A 3 R, Andra Auna individuālais uzņēmums
Brocēnu nov., Brocēni, "Ūpji"
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: CSB)
Acoustics, SIA
Brocēnu nov., Brocēni, Lielcieceres iela 9 - 5
Other professional, scientific and technical activities n.e.c. (74.90, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29596000
E-mail
mareks@acoustics.lv
Aivis 77, SIA
Brocēnu nov., Brocēni, Meža iela 9
Maintenance and repair of motor vehicles (45.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26403313
AIWENGO, IK
Brocēnu nov., Brocēni, Parka iela 4
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26320307
E-mail
aiwengoo@gmail.com
AIWENGO LOGISTICS, SIA
Brocēnu nov., Brocēni, Parka iela 4
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS)
AK service, SIA
Brocēnu nov., Brocēni, Skolas iela 5 - 6
Building of pleasure and sporting boats (30.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 63823050
ALIMAR, SIA
Brocēnu nov., Brocēni, Lielcieceres iela 34 - 19
Installation of industrial machinery and equipment (33.20, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 29642420
ANNA, Saldus individuālais Ņ.Harinas uzņēmums
Brocēnu nov., Brocēni, Skolas iela 23 - 51
tirdzniecībastarpniecībaārējā ekonomiskā darbība
AP INVESTĪCIJAS, SIA
Brocēnu nov., Brocēni, Meža iela 9
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26403313
Arabica, SIA
Brocēnu nov., Brocēni, Krasta iela 2
Other food service activities (56.29, version 2.0) (Source: SRS)
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 26286117
ARESS Inc, SIA
Brocēnu nov., Brocēni, Liepnieku iela 16
Manufacture of metal structures and parts of structures (25.11, version 2.0) (Source: SRS)
Service activities incidental to land transportation (52.21, version 2.0) (Source: CSB)
ARTS, SIA
Brocēnu nov., Brocēni, Skolas iela 10
Wired telecommunications activities (61.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29900660
A.Stacija
Brocēnu nov., Brocēni, Apakšstacijas iela 3 - 1
nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Apakšstacijas ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā, koplietošanas telpu un dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala apsaimniekošanu, labiekārtošanu un pienācīgu uzturēšanu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī pārstāvēt dzīvokļu īpašniekus jautājumos, kas saistīti ar minēto māju kopīpašuma pārvaldīšanu;veicināt augstākminētās dzīvojamās mājas uzlabošanu un attīstīšanu visā tās ekspluatācijas laikā un šim nolūkam nepieciešamo pasākumu ilgtermiņa plāna sagatavošanu saistītās darbības.
ASTRA, Saldus rajona S.Loktevičas individuālais uzņēmums
Brocēnu nov., Brocēni, Skolas iela 23 - 66
tirdzniecībastarpniecībaārējā ekonomiskā darbība
AUGSTIŅI, Saldus rajona Brocēnu pilsētas zemnieku saimniecība
Brocēnu nov., Brocēni, "Augstiņi"
lauksaimniecība
AURIŠI, Saldus rajona Grišāna individuālais uzņēmums
Brocēnu nov., Brocēni, Padomju iela 42
preču izstrāde un realizācija
tehniskās nozīmes preču izstrāde un realizācija
mežstrāde
*gatera pakalpojumi
*kokapstrāde
*lauksaimniecības preču ražošana, iegāde, pārstrāde un realizācija
*pārtikas produktu ražošana, iegāde, pārstrāde un realizācija
*ārējā ekonomiskā darbība
*zinātniski tehniskais darbs
*inženierdarbu un projektu izpilde, ieviešana, realizācija
Telephone
+371 63865376
Balex Metal, SIA
Brocēnu nov., Brocēni, Liepnieku iela 10
Manufacture of metal structures and parts of structures (25.11, version 2.0) (Source: SRS)
Cold forming or folding (24.33, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 63807402
BĀLIŅI, Saldus rajona Brocēnu pilsētas zemnieku saimniecība
Brocēnu nov., Brocēni, "Bāliņi"
lauksaimniecība
BALTAIS B, IK
Brocēnu nov., Brocēni, Lielcieceres iela 36 - 5
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: CSB)
Baltic Amber Voyage, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Brocēnu nov., Brocēni, Lielcieceres iela 4 - 12
Other reservation service and related activities (79.90, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 29278707
BALTIJAS AUTO PLUSS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Brocēnu nov., Brocēni, Liepnieku iela 10
Renting and leasing of cars and light motor vehicles (77.11, version 2.0) (Source: SRS)
Renting and leasing of trucks (77.12, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 63824263
BĒRZNIEKI, Saldus rajona Brocēnu pilsētas zemnieku saimniecība
Brocēnu nov., Brocēni, "Bērznieki"
lauksaimniecība
Biedrība Pasaules vieta
Brocēnu nov., Brocēni, Lielcieceres iela 11 - 3
Attīstīt Eiropas uzskatu paušanu.Veicināt iecietību pret reliģiskajām kultūrām.Integrēt Latvijas tēla nostiprināšanos pasaulē.Cīnīties pret ksenofobismu.Radīt multikulturālu sabiedrību Latvijā.
BLATTS, SIA
Brocēnu nov., Brocēni, Skolas iela 27 - 38
Silviculture and other forestry activities (02.10, version 2.0) (Source: CSB)
Brocēni, Ūdens sporta klubs
Brocēnu nov., Brocēni, Liepnieku iela 15
Sabiedrības informēšana par veselīgas atpūtas, fizisko un garīgo spēju atjaunošanas un palielināšanas iespēju un augstu rezultātu sasniegšanu sportā, kopīgas rīcības programmas noteikšana un realizēšana. Telephone
+371 26403313
BROCĒNI, Vīru koris
Brocēnu nov., Brocēni, Lielcieceres iela 10
Saglabāt un attīstīt vīru kora "Brocēni" ilggadējās tradīcijas;Popularizēt koru mūziku novadā, valstī un ārzemēs;Vairot latviešu un novada komponistu kora mūzikas popularitāti;Iesaistīt jaunus dziedātājus kora sastāvā;Veicināt modernu tehnoloģiju ieviešanu kora repertuāra apguvē;Piesaistīt papildus finansējumu biedrības mērķu sasniegšanai. Telephone
+371 29123380
Brocēnu aptieka, SIA
Brocēnu nov., Brocēni, Skolas iela 7
Dispensing chemist in specialised stores (47.73, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26473074