• en

Aknīstes novads, Aknīste


A7 Logistics, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Līvānu iela 4
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26427030
E-mail
karlis@a7logistics.com
AGAO, IK
Aknīstes nov., Aknīste, Līvānu iela 17
Funeral and related activities (96.03, version 2.0) (Source: CSB)
AKNĪSTE, MEDNIEKU KOLEKTĪVS
Aknīstes nov., Aknīste, Augšzemes iela 28 - 7
1. Efektīva nomāto medību platību apsaimniekošana, kopšana un apmedīšana, medību tradīciju saglabāšana un izveidošana, kā arī sporta makšķerēšanas attīstība;2. Saglabāt un izkopt mednieku un makšķernieku tradīcijas;3. Organizēt mednieku un makšķerēšanas sacensības;4. Uzskaitīt mednieku un makšķernieku trofejas un izstādīt tās;5. Sekmēt medījamo dzīvnieku aizsardzību un pavairošanu, radīt attiecīgus apstākļus to populācijas attīstībai,6. Sekmēt zivju aizsardzību un vairošanos;7. Organizēt jauno mednieku un makšķernieku mācības;8. Veikt šķirnes medību suņu ciltsdarbu, rīkot šķirnes suņu izstādes, treniņus, pārbaudes un citus pasākumus;9. Pārstāvēt mednieku un makšķernieku intereses. Telephone
+371 29432163
AKNĪSTE, Jēkabpils rajona Aknīstes pilsētas lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
Aknīstes nov., Aknīste, Skolas iela 10A
Renting and operating of own or leased real estate (68.20, version 2.0) (Source: SRS)
Support activities for crop production (01.61, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 65266485
+371 27886100
AKNĪSTES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Aknīstes nov., Aknīste, Dzirnavu iela 18
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
Aknīstes Pakalpojumi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Saltupes iela 9
Water collection, treatment and supply (36.00, version 2.0) (Source: SRS)
Management of real estate on a fee or contract basis (68.32, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 65266354
+371 29479886
AKNĪSTES ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Aknīstes nov., Aknīste, Skolas iela 2
Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas - katoļu Baznīcas mācību
Aknīstes senči
Aknīstes nov., Aknīste, Dzirnavu iela 5
Pensionāru un invalīdu sociāli-ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana un pārstāvēšana;pensionāru un invalīdu materiālās un garīgās labklājības veicināšana;veicināt tautas nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu un iedibināšanu;popularizēt veselīgu dzīves veidu un tradīcijas;attīstīt un veicināt veco ļaužu savstarpējo sadarbību, pašpalīdzību un brīvprātīgā darba tradīcijas;veicināt solidāru, draudzīgu un veselīgu sabiedrību Telephone
+371 27886100
+371 65266155
Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Skolas iela 9
Residential nursing care activities (87.10, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Hospital activities (86.10, version 2.0) (Source: ZO.LV)
ALENS S, IK
Aknīstes nov., Aknīste, Līvānu iela 18
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: CSB)
AMATIERU KROSA APVIENĪBA
Aknīstes nov., Aknīste, Saltupes iela 10
Attīstīt un popularizēt autosportu Latvijā reģionu līmenī;Latvijas reģionālā autosporta attīstības koncepcijas izstrādāšana;Latvijas reģionālo un novadu pasākumu plānu, projektu, sacensību nolikumu, sacensību kalendāru un citu dokumentu izstrādāšana, autosporta aktīvistu interešu un vēlmju apzināšana un sakārtošana;sagatavot sportistus novadu, reģionālajām, Latvijas un starptautiskajām sacensībām, kausiem, čempionātiem un citām augsta ranga sacensībām, augstu rezultātu sasniegšanai autosportā;dažādu autosporta un citu sacensību, čempionātu, svētku, izstāžu un citu pasākumu organizēšana, lai radītu iespēju Latvijas Republikas iedzīvotājiem nodarboties ar sportu;iespēju nodrošināšana biedrības biedriem un citiem interesentiem piedalīties sacensībās, sportiskās izaugsmes apstākļu radīšana;autosporta un Biedrības rīkoto sacensību un pasākumu propagandēšana un reklamēšana izmantojot masu informācijas u.c. plašsaziņas līdzekļus;starptautisko, Latvijas, reģionālo un novadu sacensību trašu, sporta bāžu un citu sporta objektu izveidošana, labiekārtošana un sertifikācija;starptautisko, Latvijas, reģionālo un novadu sacensību licenšu izsniegšana;starptautisko, Latvijas, reģionālo un novadu sacensību tiesnešu apmācība un sertifikācija, kursi un kvalifikācijas celšana;sporta klašu piešķiršana;sadarbība ar Latvijas Republikas un ārvalstu organizācijām, kuru mērķi un uzdevumi atbilst Biedrības mērķiem un uzdevumiem;finansu līdzekļu piesaistīšana Biedrības projektu realizēšanai;plašāko iedzīvotāju slāņu, skolu un studējošās jaunatnes iesaistīšana sporta pasākumos, radot piemērotus apstākļus augstu sporta rezultātu sasniegšanai;finansiāli atbalstīt Biedrības biedrus dalībai Latvijas un starptautiskās sacensībās, kausos, čempionātos un citās augsta ranga sacensībās. Telephone
+371 26534824
ASS, /Atvērtā skola sabiedrībai/
Aknīstes nov., Aknīste, Skolas iela 19A
1. Veidot Aknīstes vidusskolu kā reģionālās nozīmes izglītības, mūžizglītības un vietējās kopienas aktivitāšu centru.2. Optimizēt Aknīstes vidusskolas izglītības sniegšanas potenciālu.3. Radīt un veicināt inovatīvas pieejas izglītības un kvalitatīvas brīvā laika pavadīšanas iespējas.4. Pilnvērtīgi izmantot un labiekārtot Aknīstes vidusskolai piederošo teritoriju un apbūvi. Telephone
+371 22016140
Belvo, SIA
Aknīstes nov., Aknīste, Parka iela 6B - 2
Logging (02.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Bindāri, Aknīstes pagasta Zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Aknīste, Radžupes iela 4 - 12
Growing of cereals (except rice), leguminous crops and oil seeds (01.11, version 2.0) (Source: SRS, ZO.LV)
CELMĀRES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Radžupes iela 5 - 15
Silviculture and other forestry activities (02.10, version 2.0) (Source: SRS)
Sawmilling and planing of wood (16.10, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 29478645
Delock, SIA
Aknīstes nov., Aknīste, Radžupes iela 5 - 16
Web portals (63.12, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 26485920
Druvas, Aknīstes pilsētas ar lauku teritoriju A.Brakovska zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Aknīste, Radžupes iela 4 - 16
E-Works, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Dzirnavu iela 12 - 4
Advertising agencies (73.11, version 2.0) (Source: AR2011, CSB)
E-mail
eworks@eworks.lv
IEVA-SANTA, SIA
Aknīstes nov., Aknīste, Augšzemes iela 68A
Other food service activities (56.29, version 2.0) (Source: SRS)
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 26808440
INDĀRES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Kalna iela 3
Logging (02.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29404458
INDĀRES 1, SIA
Aknīstes nov., Aknīste, Kalna iela 3
Logging (02.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 65266606
Jančuks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Miera iela 1 - 12
Logging (02.20, version 2.0) (Source: SRS)
Jēkabpils rajona Aknīstes "SALTUPJU" zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Aknīste, Saltupes iela 18
Jēkabpils rajona I.Deines individuālais uzņēmums
Aknīstes nov., Aknīste, Kalna iela 5 - 2
Other retail sale in specialized stores (52.48, version 1.0) (Source: CSB)
Telephone
+371 65266441
JG Būve, SIA
Aknīstes nov., Aknīste, Augšzemes iela 57
Construction of residential and non-residential buildings (41.20, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 29112915
Juniks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Radžupes iela 4 - 13
Retail trade of motor vehicle parts and accessories (45.32, version 2.0) (Source: SRS, CSB)
Telephone
+371 22076060
Kaimiņi 3
Aknīstes nov., Aknīste, Radžupes iela 3 - 3
Nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Radžupes 3 Aknīstes novada Aknīstē pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu. Telephone
+371 26446952
KALNAZĪLES, Aknīstes pilsētas ar lauku terotoriju V.Minkeviča zemnieku saimniecība
Aknīstes nov., Aknīste, Radžupes iela 4 - 16
Other retail sale of new goods in specialised stores (47.78, version 2.0) (Source: SRS)
Telephone
+371 26469319
Kalniņā, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Skolas iela 5
Restaurants and mobile food service activities (56.10, version 2.0) (Source: SRS)
KGS Transport, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Aknīstes nov., Aknīste, Līvānu iela 4
Freight transport by road (49.41, version 2.0) (Source: SRS)
Other transportation support activities (52.29, version 2.0) (Source: CSB, ZO.LV)
Telephone
+371 26427030
E-mail
karlis@kgstransport.lv