Latvija

Latvijas tiesu nolēmumu datu bāze

Latvijas tiesu nolēmumu datu bāzē pieejami analītiski apstrādātie Latvijas tiesu spriedumi un lēmumi, kā arī nolēmumi no Maksātnespējas reģistra datu bāzes

Lai nodrošinātu Latvijas tiesas nolēmumu plašāku pieejamību, Lursoft ir izveidojis “Latvijas tiesu nolēmumu datu bāzi” ar pilniem tiesu spriedumu tekstiem. Šis ir lielākais Internetā pieejamais Latvijas tiesu spriedumu apkopojums administratīvajās, civilajās un krimināllietās.

Sistēma palīdz lietotājiem orientēties tiesu prakses attīstības tendencēs, dažādām tiesām izskatot līdzīgu kategoriju lietas un piemērojot konkrētas tiesību normas līdzīgos gadījumos.

Sākot ar 2009.gada jūliju Lursoft saviem klientiem piedāvā arī Maksātnespējas reģistra nolēmumu datu bāzi, kur pieejamas ziņas par Maksātnespējas un Tiesiskās aizsardzības procesiem.

Tiesu nolēmumu datu bāze ir integrēta ar Latvijas normatīvo aktu sistēmu Latlex, kas dod iespēju ērti atrast normatīvo aktu uz kuru ir atsauce konkrētajā tiesas spriedumā.

Plašāks tiesu nolēmumu datu bāzes apraksts

Latvijas tiesu nolēmumu datu bāze pieejama Lursoft Eksperta abonentiem.

Lai piekļūtu datu bāzei, lūdzu izmantojiet ieejas lapu.